Van de programmadirecteur- Samen werken aan governance

Hoe meer we met Rijk aan Informatie op stoom raken, hoe duidelijker het wordt dat voor het realiseren van een robuuste en flexibele informatiehuishouding, niet alleen een rol voor het Rijk is weggelegd maar ook voor andere overheden. En hoe concreter onze producten worden, des te belangrijker wordt het helder te zijn over rollen en verantwoordelijkheden. Daarom stond het onderwerp 'governance' op de agenda van de afgelopen stuurgroep.

Samen werken aan goede governance

Mede-overheden en uitvoeringsorganisaties staan voor dezelfde vraagstukken op het gebied van informatiehuishouding en openbaarmaking als de Rijksoverheid en vallen ook onder dezelfde wetten. Daarom worden zij op dit moment, waar relevant, bij de projecten betrokken. In de stuurgroep rees de vraag of deze losse betrokkenheid genoeg is en werd besloten dat mede-overheden -waar relevant- voor hen worden uitgenodigd om aan te schuiven bij het overleg van de stuurgroep. De grotere uitvoeringsorganisatie zoals Duo en SVB worden door de beleidsdepartementen aangehaakt en daarnaast zal de Belastingdienst zal in haar eigenstandige rol als lid van de stuurgroep in hun contacten met andere uitvoerders ook het onderwerp van informatiehuishouding kunnen voorleggen waar nodig.

Ook spraken we over de rol- en taakverdeling tussen RaI en de beleidsdirecties op departementen. Op het moment dat we werken aan e-mail en webarchivering, openbaarmaking van informatie of digitale vernietiging komen het maken en implementeren van beleid erg dicht bij elkaar. Dit kan voor verwarring zorgen over verantwoordelijkheden. Daarom hebben we nogmaals met elkaar uitgesproken dat beleid de verantwoordelijkheid is van de beleidsdirecties en RaI waakt én zorgt voor goede uitvoering van dat beleid.

Jacqueline Rutjens,
programmadirecteur Rijk aan Informatie

Jacqueline Rutjens
Jacqueline Rutjens, programmadirecteur/projectleider Futurelab