29 maart Dag van het Beleid

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Fokker Terminal, Den Haag

Het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving organiseert op woensdag 29 maart de Dag van Beleid. De kwaliteit van beleid is een belangrijk onderdeel van je werk. Ook in het coalitieakkoord wordt er aandacht aan besteed. Verschillende ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen, waarbij we niet om de toeslagenaffaire heen kunnen. Die affaire heeft zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het is om goed na te denken over je beleidsvoornemens, daar al vroeg met beoogde uitvoerders over te spreken en ook na te denken over de vraag hoe het beleid kan worden bijgesteld als het in de praktijk toch anders uitpakt dan je verwacht. Om te markeren dat het maken van beleid een vak is, en je daar gestructureerd mee aan de slag kan, organiseren we de Dag van het Beleid.

Tijdens de Dag van het Beleid ontmoet je andere beleidsmakers, word je op weg geholpen bij de inzet van verschillende beleidsinstrumenten (zoals het Beleidskompas) en reflecteren prominente sprekers (Franc Weerwind, Carola Schouten, Kim Putters, Thom de Graaf) op de wereld waarin beleid wordt gemaakt.

De ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) openen de Dag van het Beleid. Zij zullen stilstaan bij het belang van goede beleidsvoorbereiding en de politieke context. Voorts volgen er keynotes van Kim Putters, voorzitter van de SER, en Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State. Zie het volledige programma.

In de workshops wordt vervolgens op specifieke onderdelen ingegaan die jouw werk als beleidsmedewerker raken. Denk hierbij aan thema’s als maatwerk, doenvermogen (‘Hoe maak je beleid dat voor burgers en ondernemers ook uit te voeren is?’), het betrekken van burgers en ondernemers in de beleidsvorming en het maken van een goede beslisnota.

Neem een kijkje op de Informatiemarkt bij het Leerhuis

Ook het Leerhuis is aanwezig tijdens de Informatiemarkt op de Dag van Beleid. Tijdens lunchuren kun je terecht in de stand van het Leerhuis samen met Open Overheid, met als thema Openbaarmaking.

Het Leerhuis laat je de volgende dingen zien:

  • E-learnings Actieve openbaarmaking voor rijksmedewerkers en leidinggevenden.
  • Infographic Beslisnota’s: schrijven voor openbaarheid
  • Handreiking 'Actief openbaar maken doe je zo!'
  • Kaartenset Actieve openbaarmaking
  • Het Leerhuis Informatiehuishouding

Kom langs en laat je informeren en inspireren!