23 juni Bijeenkomst rijksbrede interne communicatie informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Woensdag 23 juni organiseert RDDI een online informatiebijeenkomst om communicatieadviseurs werkzaam bij de rijksoverheid bij te praten over wat er rijksbreed wordt ontwikkeld en hoe organisaties daar slim gebruik van kunnen maken.

Een goed functionerende overheid vormt de basis van onze democratische rechtstaat. Dat begint bij volledige en betrouwbare informatie en een open overheid die deze informatie actief verstrekt. Onder meer naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), heeft het kabinet besloten de informatiehuishouding en transparantie van het Rijk de komende jaren te gaan verbeteren. Iedere medewerker van de rijksoverheid gaat hier iets van merken en heeft hierin een rol. 

Verbeteropgave

Binnen de rijksoverheid vinden verschillende initiatieven plaats rondom de thema’s informatiehuishouding en actieve openbaarmaking. Zo moeten alle rijksorganisaties voor 1 juli een verbeterplan voor hun eigen informatiehuishouding indienen, op basis van het generieke actieplan Open op Orde. Daarnaast komen er nieuwe regels over het openbaren van beslisnota’s, een nieuwe Wob-instructie en de Wet Open Overheid (Woo); de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die in 2022 in werking treedt.

Rijksbrede communicatie-aanpak

De komende tijd verandert er veel. Daarom werken BZK en RDDI aan rijksbrede middelen om organisaties te ondersteunen in deze opgave. Dat geldt ook voor de interne communicatie. Woensdag 23 juni organiseert RDDI een online informatiebijeenkomst om communicatieadviseurs werkzaam bij de rijksoverheid bij te praten over wat er rijksbreed wordt ontwikkeld en hoe organisaties daar slim gebruik van kunnen maken.

Programma

De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst voor communicatieprofessionals van 2 juni. Op 23 juni hoor je meer over de actuele stand van zaken van de rijksbrede communicatieaanpak en de planning voor de komende maanden. De komende tijd worden er, naast generieke middelen, ook tools en middelen ontwikkeld waarmee je in jouw eigen organisatie aan de slag kunt. 

Aanmelden

We kunnen alleen succesvol zijn als we hierin kunnen samenwerken: rijksbreed én op organisatieniveau. We horen graag van jou waar jij staat, waar je behoefte aan hebt en onderzoeken graag hoe we elkaar kunnen versterken. Ben je er woensdag 23 juni bij?


Meld je direct aan via het contactformulier. Is deze bijeenkomst interessant voor een collega? Stuur de uitnodiging dan gerust door. Ben je verhinderd, maar wil je wel op de hoogte blijven? Vul dan ook het contactformulier in.

Je werk is belangrijker dan je denkt!

Meld je aan *
Vakgebied *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u van informatie te voorzien. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw van informatie te voorzien.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van de activiteiten bij RDDI. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afloop van het wettelijke bewaartermijn worden deze gegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *