Werving informatieprofessionals

Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dat heeft vanzelfsprekend ook invloed op de Rijksoverheid. Het is van groot maatschappelijk belang dat de informatievoorziening van de Rijksoverheid op orde is. Juiste informatie is onmisbaar voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Overheidsinformatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar en betrouwbaar zijn voor iedereen die daar recht op heeft.

Met het actieplan Open op Orde’ investeert het Rijk in de verbetering van onze informatievoorziening. Omdat de Rijksoverheid permanent in de maatschappelijke schijnwerpers staat, vraagt dit niet alleen om mensen met de juiste technologische en digitale kennis, maar vooral ook om mensen die het belang zien van een goede verwerking van informatie.

Dit specialistische werk in een zeer krappe arbeidsmarkt vraagt om een diversiteit aan expertises en professionals. Het rijksbrede project Versterking capaciteit informatiehuishouding helpt organisaties - in aansluiting op actielijn 1 van Open op Orde - bij de werving van professionals om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen. Het gaat om capaciteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Naast werving is er uiteraard ook aandacht voor imago en de zichtbaarheid van de Rijksoverheid.

Op de hoogte blijven?