E-learnings Actieve openbaarmaking voor rijksmedewerkers en leidinggevenden

In de e-learnings Actieve openbaarmaking gaan rijksmedewerkers en leidinggevenden op een interactieve manier aan de slag met het onderwerp actieve openbaarmaking. Je gaat in op actieve openbaarmaking vanuit de Wet open overheid (Woo) en op de actieve openbaarmaking van beslisnota’s, naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

De e-learnings gaan in op het waarom, het wat en het hoe van actieve openbaarmaking: waarom maakt de overheid steeds meer informatie actief openbaar, wat wordt er actief openbaar gemaakt, en hoe doe je het - oftewel, wat betekent het voor jouw werk. Zo krijg je een goede introductie op het onderwerp en weet je hoe jij bij kunt dragen aan een transparantere overheid.

De e-learnings zijn beschikbaar in twee varianten: voor rijksmedewerkers en voor leidinggevenden. Beide varianten gaan in op de redenen achter actieve openbaarmaking, de wetgeving en de praktijk (wat maak je wel openbaar en wat niet). Daarnaast hebben beide varianten een module over jouw bijdrage aan meer openbaarheid, vanuit je rol als medewerker of als leidinggevende.

De e-learnings zijn beschikbaar bij de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) en staan onder het thema Informatiehuishouding. Registratie en deelname zijn kosteloos voor medewerkers van de rijksoverheid.

Vergroot afbeelding E-learnings RDDI
E-learnings Actieve openbaarmaking