Toolkit Actieve openbaarmaking

Er vinden momenteel verschillende initiatieven plaats rondom het thema actieve openbaarmaking. Zo is op 1 mei 2022 de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden: de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Er is een nieuwe rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en een nieuwe beleidslijn voor het actief openbaar maken van nota’s.

Hieronder vind je alvast een overzicht van handige links. Dit overzicht wordt de komende periode uitgebreid tot een toolkit.