Communicatietoolkit 'Je werk is belangrijker dan je denkt'

De communicatietoolkit is bedoeld voor IV- en communicatieprofessionals. Hierin vind je onder andere beeldmateriaal, logo’s en kernboodschappen die je kunt gebruiken voor een doorvertaling van de campagne in je eigen organisatie. We vragen je in ieder geval altijd het logo en de kleuren van ‘Goed bewaard’ te gebruiken.

Waarom de campagne Goed Bewaard?

In onderstaande video vertelt CIO Rijk Lourens Visser waarom de campagne Goed Bewaard zo belangrijk is. Deze video kun je  voor gebruik binnen je eigen organisatie ook downloaden of ophalen uit de mediatheek.

In gesprek met CIO Rijk Lourens Visser over de rijksbrede campagne 'Goed bewaard'

Rijksbrede campagne ‘Werken met overheidsinformatie’ in gesprek met Lourens Visser, CIO RIJK

Waarom is deze campagne belangrijk voor het Rijk?

Dhr. Visser: "Waarom gaan we opnieuw een campagne starten om de overheidsmedewerkers bewust te maken van het goed omgaan met overheidsinformatie? Dat is omdat het een belangrijke rol en taak van de overheid is. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook onze ambitie. We zijn als overheid een informatiegestuurde organisatie, we kunnen ons werk niet goed doen zonder informatie. Maar we moeten daar ook transparant in zijn, verantwoording over afleggen en niet alleen om ons werk nu goed te kunnen doen, maar ook in de toekomst als we het moeten verantwoorden als er onderzoeken komen naar processen, hoe we tot bepaalde besluiten zijn gekomen. Dus het is voor iedereen gewoon ongelofelijk belangrijk om te weten hoe hij met overheidsinformatie moet om te gaan."

Weten medewerkers van het Rijk dat dit belangrijk is?

Dhr. Visser: "Je zou je dus afvragen, weet de ambtenaar dat niet? Is dat niet bekend? Ik denk dat heel veel mensen wel beseffen dat informatie waar ze mee omgaan of die ze maken, dat die belangrijk is en dat die ook bewaard moet worden, maar ik denk ook dat dat niet altijd de goede prioriteit krijgt. En ook dat men soms te veel rekent dat de techniek het eigenlijk wel voor ze oplost. Maar dat is natuurlijk niet zo. We moeten ook zelf weten welke informatie belangrijk is, voor welk type proces die informatie belangrijk is. En wat je natuurlijk ook ziet is dat de hoeveelheid informatie, de diversiteit, niet alleen gestructureerde maar ook ongestructureerde informatie ongelofelijk toeneemt. Dat betekent dus dat er extra aandacht voor nodig is en dat de overheidsmedewerker ook geholpen moet worden om goed na te denken over hoe hij die informatie kan bewerken, moet bewaren en uiteindelijk ook kan zorgen dat het gearchiveerd wordt."

Wat hopen we met deze campagne te bereiken?

Dhr. Visser: "Dat is dat medewerkers bewust zijn van de informatiehuishouding van hun eigen informatie. Dat ze met elkaar in gesprek gaan, ook met hun teams in gesprek gaan, om te kijken: hoe kunnen wij op een goede manier omgaan met onze informatie en dan niet alleen met de document managementsystemen waarin we tot besluiten komen, of de e-mail, maar ook in social media die vaak gebruikt worden. Omgaan met informatie, binnen de overheid, betekent voor een beleidsambtenaar iets anders dan voor iemand die in de uitvoering van Rijkswaterstaat zit. Maar allemaal hebben ze een rol hierin en de bedoeling is dat ze met elkaar in gesprek gaan en zich bewust te worden van hoe ze dit kunnen verbeteren."

Tot slot

Dhr. Visser: "Wat wil ik Aan jullie als IV- en ICT-professionals maar ook communicatieadviseurs vragen: ik wil graag dat jullie meedoen aan deze campagne om onze collega’s bewust te maken van wat ze kunnen doen en wat ze moeten doen, dat we rijksbreed acties inzetten om de informatiehuishouding nu en in de toekomst te verbeteren en uiteindelijk willen we natuurlijk dat in de haarvaten van álle medewerkers en álle organisaties loopt. Dus alsjeblieft, doe hieraan mee."

Handige links naar downloads van de campagne Goed Bewaard

Blijf op de hoogte

Hoe gaan de verschillende rijksorganisaties met deze campagne aan de slag? Wat vinden medewerkers ervan? We houden je graag op de hoogte via de RDDI nieuwsbrief.