Video #LekkerOpOrde - Beschermen van privacy en vertrouwelijke informatie


Sommige informatie vraagt om extra bescherming.
Bijvoorbeeld omdat het vertrouwelijk is of privacygevoelig.
Als Rijksoverheid willen we goed samenwerken, open, transparant en betrouwbaar zijn.
Meer dan ooit is dit onderwerp van gesprek.
Overheidsinformatie moet niet alleen juist zijn, maar ook altijd beschikbaar en vindbaar.
Dat vraagt iets van ons allemaal.
Dus ook van jou.
Het zal je misschien verbazen, maar eigenlijk is maar weinig overheidsinformatie vertrouwelijk.
Want het uitgangspunt is juist om transparant te zijn!
Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen.
Het Voorschrift Informatiebeveiliging Bijzondere Informatie hanteert vier categorieën van informatie.
Departementaal Vertrouwelijk.
Staatsgeheim Confidentieel.
 Staatsgeheim Geheim.
Staatsgeheim Zeer Geheim.
De meeste DMS systemen voorzien in rubricering.
Echter is het van belang dat het werken met vertrouwelijke informatie ook iets van jou vraagt.
Het belangrijkste is: wees samen met je collega’s bewust van het belang van de informatie waar jullie mee werken.
Zorg dat de ontvanger van een document het ziet als de inhoud extra vertrouwelijk is.
Benoem dit ook in de tekst van een mail.
Ontvang je zelf gerubriceerde of gemerkte informatie?
Vraag de afzender dan of je het mag delen.
Je verwerkt misschien wel vaker persoonsgegevens dan je denkt.
Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Wat is een datalek en waar meld je dit?
Hoe lang mag je een CV van een sollicitant bewaren?
Wist jij de goede antwoorden op deze vragen?
Best een uitdaging toch?
 Bij persoonsgegevens wil ik ook nog even de volgende tips meegeven.
Bewaar de gegevens niet langer dan nodig is.
Deel gegevens alleen als dat bijdraagt aan het doel waarvoor je ze hebt gekregen.
Meld een datalek meteen, ook als het maar iets klein lijkt.
Deel geen persoonsgegevens via mail of Whatsapp.
Zorg hierbij dat je weet wat de specifieke regels en procedures in jouw organisatie zijn!
Ga eens na met welke informatie je nu werkt.
Is er misschien sprake van vertrouwelijke informatie?
Verwerk je persoonsgegevens?
Als je een risico ziet of er over twijfelt, spreek je uit en ga er over in gesprek!