Campagne 'Goed bewaard'

Een goed functionerende overheid vormt de basis van onze democratie. Dat begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. De komende jaren gaan we de manier waarop we bij de Rijksoverheid omgaan met informatie verbeteren. Iedere medewerker van de rijksoverheid gaat hier iets van merken en heeft hierin een rol. Ook jij. 

Jouw werk is belangrijker dan je denkt

Om goed samen te werken en om verantwoording af te kunnen leggen aan de Tweede Kamer, burgers en journalisten, moeten we onze informatie op orde hebben. Het is belangrijk dat overheidsinformatie niet alleen juist, maar ook altijd beschikbaar en vindbaar is. Goed omgaan met overheidsinformatie is daarom een essentieel deel van jouw werk. Alle informatie waar je mee werkt is nu én in de toekomst belangrijk voor jezelf, voor collega’s én voor de samenleving.

Verbeteropgave

Alle rijksorganisaties zijn aan volop aan de slag. Ook jouw organisatie maakt werk van betere systemen, werkprocessen en zorgt voor extra ondersteuning van medewerkers. Voor 1 juli moet elke organisatie een verbeterplan voor hun eigen informatiehuishouding indienen, op basis van recent gepubliceerde generieke actieplan Open op Orde. Daarnaast komen er nieuwe regels over het openbaren van beslisnota’s, een nieuwe Wob-instructie en de Wet Open Overheid (Woo); de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die in 2022 in werking treedt. 

Wat betekent dit voor jou?

Zorg dat je weet wat er van je verwacht wordt en bespreek samen met je leidinggevende en collega’s wat de veranderingen betekenen voor jouw werk. Via dit platform delen we actuele informatie over de verbeteropgave, slimme tips, ervaringsverhalen en handige tools.

Een online gesprek met...

Marjan Hammersma (SG OCW) en Marieke van Wallenburg (DG BZK) vertellen waarom goed omgaan met overheidsinformatie zo belangrijk is en hoe ze hier zelf in de praktijk mee omgaan.

"Zonder goede overheidsinformatie kan de democratie niet goed functioneren"

"Mijn mailbox is eigenlijk mijn archief. De campagne maakt mij meer bewust van het beter bewaren van belangrijke informatie"

Medewerkers aan het woord

Iedere medewerker heeft weer andere uitdagingen bij het goed omgaan met overheidsinformatie. Vier collega’s vertellen over de informatie waar ze mee werken, waarom die informatie zo belangrijk is, en hoe ze er mee omgaan.