Hoe ga je als medewerker om met overheidsinformatie?

Het voorjaar komt er weer aan. Een mooie tijd om alles op orde te hebben. Dat geldt ook voor de informatie van de Rijksoverheid. Mails, appjes, notities en beleidsstukken: alle informatie waar jij mee werkt is belangrijk. Voor jezelf, voor collega’s én voor Nederland. Niet alleen nu, ook in de toekomst. De komende jaren gaan we de manier waarop we bij de rijksoverheid omgaan met informatie verbeteren. Iedere medewerker van de rijksoverheid gaat hier iets van merken en heeft hierin een rol. Ook jij.

Ga dus samen met je team aan de slag. Ruim op, maak vindbaar en help elkaar. En ga in gesprek over waarom we dit doen. Alleen als we onze informatie op orde hebben, kunnen we als Rijksoverheid goed samenwerken, open en transparant en betrouwbaar zijn. Goed bewaard begint bij jou. #LekkerOpOrde

Video #LekkerOpOrde - Bijdragen aan openheid en transparantie

Bijdragen aan openheid en transparantie.
Hoe dan?
Als Rijksoverheid willen we goed samenwerken...
open, transparant en betrouwbaar zijn.
Meer dan ooit is dit onderwerp van gesprek.
Overheidsinformatie moet niet alleen juist zijn.
Maar ook altijd beschikbaar en vindbaar.
Dat vraagt iets van ons allemaal.
Dus ook van jou.
Overheidsinformatie is alle informatie die belangrijk is...
om een goed beeld te kunnen krijgen van besluitvormingsprocessen.
En dat is meer dan je misschien denkt.
Geschreven notities bijvoorbeeld.
Beleidsstukken.
Appjes.
Video’s.
Social Media posts.
Maar waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk...
om overheidsinformatie goed op te slaan?
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is...
dat informatie makkelijk terug te vinden is.
Historisch besef, bijvoorbeeld, zodat toekomstige generaties...
ook inzicht hebben in de ontwikkeling van ons land.
Efficiënter werken.
En samenwerken met jouw collega’s binnen en buiten de overheid.
Verantwoording afleggen...
aan het parlement en de maatschappij.
Onderzoek door journalisten en wetenschappers.
Rechtszekerheid voor burgers en organisaties.
Wist je dat goed omgaan met overheidsinformatie...
zelfs een wettelijke verplichting is?
Burgers en organisaties hebben recht op toegang tot bepaalde overheidsinformatie.
Dat is om hun gelijk te kunnen halen bij geschillen en om de overheid te kunnen controleren.
De Wet openbaarheid van bestuur die zich hierop richt...
wordt binnenkort  vervangen door de Wet open overheid.
Deze wet zorgt ervoor dat overheidsinformatie vaker actief...
openbaar gemaakt wordt en voor iedereen toegankelijk is.
Dat doen we nu al met wetten, kamerstukken en beslisnota’s.
De komende jaren gaan we nog meer informatie actief openbaar maken.
Alle informatie wordt straks gedeeld via...
het Platform Open Overheidsinformatie.
Wist je dat het goed opslaan en delen van informatie ook het beste wapen is tegen nepnieuws?
En dat onderzoeken die uiteindelijk niks nuttigs opleveren, óók gepubliceerd moeten worden.
Last but not least:
veel regels rondom overheidsinformatie zijn voor het hele Rijk gelijk.
Maar op type informatie of manier van werken...
kunnen er per organisatie verschillen zijn.
Plan samen met je team een moment in om bij het onderwerp transparante overheid stil te staan.
En kijk hoe je elkaar kunt helpen.
Gebruik de tools die daarvoor bedoeld zijn...
zoals de digitale kaartenset die je vindt op de website van Goed Bewaard.
Succes!

Via deze website blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en ondersteunen we je met handige tips en tools en ervaringen van collega’s.

Verbeterplannen en nieuwe wet- en regelgeving

Elke rijksorganisatie heeft voor 1 juli een verbeterplan voor hun eigen informatiehuishouding ingediend, op basis van het recent gepubliceerde generieke actieplan Open op Orde. Ook jouw organisatie maakt werk van betere systemen en werkprocessen en zorgt voor extra ondersteuning van medewerkers.

Daarnaast veranderen de regels over het openbaren van beslisnota’s, is er een nieuwe, aangepaste Wob-instructie. In 2022 treedt ook de Wet Open Overheid (Woo); de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die in 2022 in werking.

Het rijksprogramma Open Overheid stemt activiteiten van ministeries op het gebied van actieve openbaarmaking, zoals het delen van beslisnota's op elkaar af. Lucas Lombaers, programmadirecteur Open Overheid vertelt hoe de overheid dit zorgvuldig doet en wat die betekent voor medewerkers.

Collega's aan het woord

Diverse collega’s vertellen over de overheidsinformatie waar ze mee werken, waarom die informatie zo belangrijk is, en hoe ze er mee omgaan.