Campagne 'Goed bewaard'

Op 10 november 2020 is de rijksbrede campagne 'Goed bewaard' van start gegaan voor medewerkers binnen het Rijk. Op deze website vind je allerlei handige tools die je kunt inzetten binnen jouw organisatie. Lees ons e-zine RDDImpact over de campagne.

Goed omgaan met overheidsinformatie

De Rijksoverheid wil een efficiënte, betrouwbare en geloofwaardige partner zijn en blijven voor burgers, bedrijven en organisaties. Het is daarom belangrijk dat medewerkers binnen het Rijk goed omgaan met overheidsinformatie. De campagne 'Goed Bewaard' licht dit toe en maakt duidelijk wat er van medewerkers wordt verwacht.

De werkwijze voor het omgaan met overheidsinformatie verschilt per organisatie. Het is daarom aan de ministeries en uitvoeringsorganisaties zelf om de komende tijd verder invulling te geven aan de boodschap van de campagne Goed Bewaard.

Een online gesprek met...

Marjan Hammersma (SG OCW) en Marieke van Wallenburg (DG BZK) vertellen waarom goed omgaan met overheidsinformatie zo belangrijk is en hoe ze hier zelf in de praktijk mee omgaan.

"Zonder goede overheidsinformatie kan de democratie niet goed functioneren"

"Mijn mailbox is eigenlijk mijn archief. De campagne maakt mij meer bewust van het beter bewaren van belangrijke informatie"

Medewerkers aan het woord

Iedere medewerker heeft weer andere uitdagingen bij het goed omgaan met overheidsinformatie. Vier collega’s vertellen over de informatie waar ze mee werken, waarom die informatie zo belangrijk is, en hoe ze er mee omgaan.