Hoe ga je als medewerker om met overheidsinformatie?

Een goed functionerende overheid vormt de basis van onze democratische rechtstaat. Dat begint bij volledige en betrouwbare informatie en een open overheid die deze informatie actief verstrekt. De komende jaren gaan we de manier waarop we bij de rijksoverheid omgaan met informatie verbeteren. Iedere medewerker van de rijksoverheid gaat hier iets van merken en heeft hierin een rol. Ook jij. 

Animatie Open op Orde - Jouw werk is belangrijker dan je denkt!

Jouw werk is belangrijker dan je denkt

Als Rijksoverheid moeten we onze informatie op orde hebben.

Om goed samen te werken. Maar ook om verantwoording af te kunnen leggen aan Tweede Kamerleden, burgers en journalisten.

Informatie moet niet alleen juist zijn, maar ook altijd beschikbaar en vindbaar zijn. Dat is belangrijker dan ooit.

We gaan de manier waarop we omgaan met informatie verbeteren.

De hele Rijksoverheid - ook jij - gaat hiermee aan de slag.

Wat gaan we doen?

We kijken naar de kwaliteit en het gebruiksgemak van informatiesystemen.

We ontwikkelen nieuwe werkprocessen en formats. Die vereenvoudigen bijvoorbeeld de verantwoording van besluiten aan de Tweede Kamer.

En we investeren in meer informatieprofessionals die je ondersteunen in het dagelijks werk.

De komende tijd verandert er veel. En ook jij hebt hierin een belangrijke rol.

Zorg dus dat je weet wat er van je wordt verwacht. Informeer jezelf, houd het intranet in de gaten …

… doe mee aan de e-learnings, maak gebruik van de tools die je aangereikt worden...

… stel vragen aan je leidinggevende en raadpleeg zo nodig een informatieprofessional.

En ga vooral ook het gesprek aan met je collega’s over de manier waarop jullie omgaan met informatie. Je staat er samen voor aan de lat!

Want… alle informatie waar je mee werkt is nu én in de toekomst belangrijk voor jezelf, voor collega’s en voor de samenleving.

Jouw werk is belangrijker dan je denkt.

Kijk op: www.goedbewaardvoornuenlater.nl

Via deze website blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en ondersteunen we je met handige tips en tools en ervaringen van collega’s.

Verbeterplannen en nieuwe wet- en regelgeving

Elke rijksorganisatie heeft voor 1 juli een verbeterplan voor hun eigen informatiehuishouding ingediend, op basis van het recent gepubliceerde generieke actieplan Open op Orde. Ook jouw organisatie maakt werk van betere systemen en werkprocessen en zorgt voor extra ondersteuning van medewerkers.

Daarnaast veranderen de regels over het openbaren van beslisnota’s, is er een nieuwe, aangepaste Wob-instructie. In 2022 treedt ook de Wet Open Overheid (Woo); de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die in 2022 in werking.

Het rijksprogramma Open Overheid stemt activiteiten van ministeries op het gebied van actieve openbaarmaking, zoals het delen van beslisnota's op elkaar af. Lucas Lombaers, programmadirecteur Open Overheid vertelt hoe de overheid dit zorgvuldig doet en wat die betekent voor medewerkers.

Jouw werk is belangrijker dan je denkt

Goed omgaan met overheidsinformatie is een essentieel deel van jouw werk. Alle informatie waar je mee werkt is nu én in de toekomst belangrijk voor jezelf, voor collega’s én voor de samenleving. Zorg dus dat je weet wat er van je verwacht wordt en houd daarvoor ook het intranet van je eigen organisatie in de gaten. Bespreek samen met je leidinggevende en collega’s wat de veranderingen betekenen voor jouw werk. 

Collega's aan het woord

Diverse collega’s vertellen over de overheidsinformatie waar ze mee werken, waarom die informatie zo belangrijk is, en hoe ze er mee omgaan. 

Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving

De ‘Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving’ is volledig vernieuwd. Dit geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en privacyverantwoord omgaan met informatie. Deze regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid.

Download de gedragsregeling hier