Goed bewaard

Een goed functionerende overheid vormt de basis van onze democratische rechtstaat. Dat begint bij volledige en betrouwbare informatie en een open overheid die deze informatie actief verstrekt. De komende jaren gaan we de manier waarop we bij de rijksoverheid omgaan met informatie verbeteren. Iedere medewerker van de rijksoverheid gaat hier iets van merken en heeft hierin een rol. Ook jij. 

Via deze website blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en ondersteunen we je met handige tips en tools en ervaringen van collega’s.

Verbeterplannen en nieuwe wet- en regelgeving

Elke rijksorganisatie heeft voor 1 juli een verbeterplan voor hun eigen informatiehuishouding ingediend, op basis van het recent gepubliceerde generieke actieplan Open op Orde. Ook jouw organisatie maakt werk van betere systemen en werkprocessen en zorgt voor extra ondersteuning van medewerkers.

Daarnaast veranderen de regels over het openbaren van beslisnota’s, is er een nieuwe, aangepaste Wob-instructie. In 2022 treedt ook de Wet Open Overheid (Woo); de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) die in 2022 in werking. 

Jouw werk is belangrijker dan je denkt

Goed omgaan met overheidsinformatie is een essentieel deel van jouw werk. Alle informatie waar je mee werkt is nu én in de toekomst belangrijk voor jezelf, voor collega’s én voor de samenleving. Zorg dus dat je weet wat er van je verwacht wordt en houd daarvoor ook het intranet van je eigen organisatie in de gaten. Bespreek samen met je leidinggevende en collega’s wat de veranderingen betekenen voor jouw werk. 

"Zonder goede overheidsinformatie kan de democratie niet goed functioneren"

"Mijn mailbox is eigenlijk mijn archief. De campagne maakt mij meer bewust van het beter bewaren van belangrijke informatie"

Collega's aan het woord

Diverse collega’s vertellen over de overheidsinformatie waar ze mee werken, waarom die informatie zo belangrijk is, en hoe ze er mee omgaan.