Productplanning Wob-hulp

Onderstaand overzicht laat zien wanneer producten zijn of nog worden opgeleverd. Neem voor een gedetailleerd overzicht of specifieke vragen over deze planning contact met ons op.

2020                 

  2021

2022

X = opgeleverd G=gepland

Eindproducten

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Onderzoeksrapport 'Verbeterpunten in de informatiehuishouding voor een tijdige en kwalitatief goede afhandeling van Wob-verzoeken' X
Evaluatie(rapport) pilot Wob-hulp tooling X
De generieke functionele- en niet-functionele eisen Wob-hulp tooling X
Uitgangspunten aanbesteding Wob-hulp software X
Nota Opdracht inrichting beheer en uitvoering aanbesteding X
Stageopdracht Wob-tooling bij de overheid X
Start aanbestedingstraject Wob-hulp tooling X
Werksessie Informatiehuishouding en Wob-verzoeken G
Plan van aanpak aanbesteding, incl. planning en DPIA G
Acceptatietests en opname in Producten- en Dienstencatalogus G