Productplanning Wob-hulp

Onderstaand overzicht laat zien wanneer producten zijn of nog worden opgeleverd. Neem voor een gedetailleerd overzicht of specifieke vragen over deze planning contact met ons op. 

Let op! Deze planning is onder voorbehoud vanwege de gevolgen van COVID-19.

2019

2020                 

  2021

X = opgeleverd G=gepland

Eindproducten

Q3

 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

 Q2

Onderzoeksrapport naar de rol van informatiehuishouding bij een tijdige en kwalitatief goede afhandeling van de Wob-verzoeken G G
Evaluatie(rapport) pilot Wob-hulp tooling G
De generieke functionele- en niet-functionele eisenWob-hulp tooling X
Plan van aanpak aanbesteding G G
Stageopdracht Wob-tolling bij de overheid G G
Start aanbestedingstraject Wob- hulp tooling G
Acceptatietests en opname in Producten- en Dienstencatalogus G