Nieuw project: Wob-hulp

In het wetsvoorstel Open Overheid is opgenomen dat de termijn voor het afhandelen van Wob verzoeken wordt teruggebracht van 6 naar 4 weken. Tegelijkertijd zien organisaties het aantal Wob verzoeken stijgen. Er ligt dus een behoorlijke opgave om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen om snel de juiste informatie, AVG proof,  te kunnen verstrekken. Daarom is binnen RDDI een start gemaakt met een nieuwe actielijn onder de naam Wob-hulp.

Eerste stap is een verkenning van de mogelijkheden voor de inzet van Wob-hulp tooling. De komende periode zal daarvoor met potentiele afnemers van de departementen en met rijksbrede dienstverleners worden gesproken om helder te krijgen wat de behoeften zijn bij de departementen en wat de mogelijkheden zijn om dit soort dienstverlening aangeboden te krijgen. Onderdeel van het project is ook om te kijken naar mogelijkheden voor een meer eenduidige werkwijze om de afhandeling van Wob-verzoeken te stroomlijnen en qua personele capaciteit te faciliteren.

Stand van zaken

Na de formele 'go' van de Stuurgroep voor fase 1 op 3 oktober jongstleden, richt het project zich nu vooral op een User Story sessie die op 16 oktober aanstaande wordt georganiseerd. Hierbij zal een goede vertegenwoordiging vanuit de meeste departementen aanwezig zijn en zullen de behoeftes voor de Wob-hulp tooling worden geïnventariseerd en waar deze aan moet voldoen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Marcel Bouwsma