Nieuw project: Wob-hulp

In het wetsvoorstel Open Overheid is opgenomen dat de termijn voor het afhandelen van Wob verzoeken wordt teruggebracht van 6 naar 4 weken. Tegelijk zien organisaties het aantal Wob verzoeken stijgen. Er ligt dus een behoorlijke opgave om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen om snel de juiste informatie, AVG proof,  te kunnen verstrekken. Daarom is binnen RDDI een start gemaakt met een nieuwe actielijn onder de naam Wob-hulp.

Eerste stap is een verkenning van de mogelijkheden voor de inzet van Wob-hulp tooling. De komende periode zal daarvoor met potentiele afnemers van de departementen en met rijksbrede dienstverleners worden gesproken om helder te krijgen wat de behoeften zijn bij de departementen en wat de mogelijkheden zijn om dit soort dienstverlening aangeboden te krijgen. Onderdeel van het project is ook om te kijken naar mogelijkheden voor een meer eenduidige werkwijze om de afhandeling van Wob-verzoeken te stroomlijnen en qua personele capaciteit te faciliteren.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Marcel Bouwsma