Verkenning (actieve) openbaarmaking overheidsinformatie

Meer openbaarmaking is een actueel thema in het openbaar bestuur. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid al veel openbaar maakt, maar dat dit nog beter kan en dat de vindbaarheid van stukken fors moet worden verbeterd. Het initiatiefwetsvoorstel 'Wet Open Overheid', bevat ook een aanscherping van de plicht tot ondermeer het actief openbaarmaken van overheidsinformatie. Daarom voert Rijk aan Informatie een verkenning uit waarin de volgende vraag centraal staat: "Hoe kan de Rijksoverheid de vindbaarheid en beschikbaarheid van (actief) openbaar te maken informatie verbeteren op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze?”

Opzet verkenning

De verkenning kijkt naar:

  • De wijze waarop het beoordelen van informatie op openbaarheid en het publiceren daarvan ‘by design’ in werkprocessen en de systemen die de werkprocessen ondersteunen, kan worden ingebouwd;
  • Het verbeteren van de vindbaarheid en de daarvoor noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen en standaarden;
  • De kaders en handreikingen die hiervoor nodig zijn;
  • De opzet van een programma voor de implementatie hiervan.

Stand van zaken

De stuurgroep RaI heeft in de stuurgroep van december decharge gegeven op de whitepaper ‘actieve openbaarheid by design’. In deze whitepaper wordt een door de departementen gedeelde visie beschreven op de belangrijkste vraagstukken rond de implementatie van actieve openbaarheid en de richting voor de wijze waarop daarmee wordt omgegaan.

Tim Berkelaar

Meer informatie?

Neem contact op met Tim Berkelaar, kwartiermaker Verkenning (actieve) openbaarmaking overheidsinformatie