Heldere kaders voor gebruik van persoonlijke communicatiekanalen

De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  en Archiefwet laten te veel interpretatieruimte over wat 'archiefbescheiden' en 'documententen' zijn. Het is belangrijk hier helderheid in te scheppen. Niet alleen in relatie tot Wob-verzoeken maar ook vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging; berichtenapps worden niet ondersteund vanuit bedrijfsvoering. Daarom gaat de Rijksoverheid zorgen voor betere, eenvoudig toepasbare kaders voor de Rijksinformatiehuishouding voor 'vluchtige' communicatiemiddelen zoals WhatsApp.

Stand van zaken

Een eerste belangrijke stap naar heldere kaders voor persoonlijke kanalen is gezet. Op 7 februari 2018 heeft het CIO-beraad een rijksbrede beleidslijn vastgesteld voor berichtenapps.  

Op dit moment wordt ook nagedacht over het ontwerpen en implementeren van een beter toepasbare richtlijnen voor andere ‘vluchtige’ communicatiemiddelen.

Arjan Rompelman, projectleider Persoonlijke kanalen

Meer informatie?

Neem contact op met Arjan Rompelman, projectleider Persoonlijke Kanalen.