Onderzoeken

Segmentatie-onderzoek

In de eerste helft van 2019 heeft Kantar onderzoek gedaan naar houding en gedrag van medewerkers ten aanzien van digitale informatiehuishouding, met als doel om te komen tot een indeling van medewerkers in verschillende typen (segmenten). Het onderzoek heeft geleid tot vier herkenbare typen die we in onze communicatiestrategie kunnen gebruiken. Het rapport is onderaan deze pagina beschikbaar.

Overheidsinformatie 2030
Het andere onderzoek, Future Lab, loopt nog geheel 2019. Reframing Studio heeft op basis van literatuurstudie en gesprekken 11 driving forces geïdentificeerd die van invloed zijn op overheidsinformatie in de toekomst. In de komende maanden gaan ze construeren hoe die toekomst er uit gaat zien en hoe we daar dan komen. Het eindrapport wordt eind 2019 verwacht.