Brochure 'Hoe ga je om met overheidsinformatie'

Na de kenniskaart 'werken met overheidsinformatie' ontwikkelt het project Medewerker aan Informatie (MaI) nu de brochure ‘Hoe ga je om met overheidsinformatie?’. Dit vervolgproduct laat zien waar rijksambtenaren in hun dagelijkse werk rekening mee moeten houden omdat ze werken met overheidsinformatie.

De brochure is rijksbreed toepasbaar, maar biedt ook ruimte voor aanvullingen per Rijksorganisatie. Hij kan bijvoorbeeld worden gedeeld met nieuwe medewerkers of gebruikt worden in workshops over het werken met overheidsinformatie. De brochure is tot stand gekomen na interactieve sessies met ambtenaren van verschillende rijksorganisaties. Daardoor is er ook aandacht voor dilemma’s en belemmeringen in de praktijk. Net als de informatie in de kenniskaart, is de inhoud van de brochure gebaseerd op relevante wetgeving, inclusief het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo).

De aandachtspunten voor het werken met overheidsinformatie zijn onderverdeeld in vijf thema’s. De brochure geeft per thema een totaaloverzicht van die aandachtspunten. Hieronder vind je alvast een aantal voorbeelden aan de hand van een casus: stel, je bent een rijksambtenaar en schrijft een adviesrapport.

  • Eigendom

Om je advies op te stellen maak je gebruik van informatie die eigendom is van de overheid. Daarom moet je gebruik maken van overheidssystemen en apparatuur.

  • Openbaarmaking

Misschien is jouw rapport nodig om later verantwoording te kunnen afleggen. Houd daarom tijdens het schrijven al rekening met de doelgroep, boodschap en eventuele vertrouwelijkheid.

  • Kwaliteit

Het advies dat je opstelt kan ook interessant zijn voor burgers. Dat betekent dat de tekst in begrijpelijke taal geschreven moet worden, misschien zelfs op B1-niveau.

  • Privacy

Niet alleen bij de inhoud van het rapport, ook in je werkwijze moet je rekening houden met privacy-aspecten. Vergrendel bijvoorbeeld je laptop als je van je bureau wegloopt.

  • Vernietiging en overbrenging

Sla het rapport op onder een duidelijke, passende naam. Dan kunnen anderen de informatie terug te vinden op het moment dat deze vernietigd of overgebracht moet worden.

Interesse in de brochure?

RDDI werkt momenteel aan een campagne ‘Werken met overheidsinformatie’, en laat deze zomer de brochure professioneel vormgeven. Mocht je voor het najaar de brochure willen inzien/benutten binnen je organisatie, dan horen we dat graag. Rijksorganisaties die interesse hebben in de brochure, kunnen een conceptversie aanvragen bij MaI. Rijksambtenaren die werken aan goed informatiegebruik kunnen de brochure vervolgens aanpassen aan hun eigen organisatie.