Podcast waarde-gedreven leiderschap

Luister in een inspirerende podcastserie naar Francesco Wessels en Guido Rijnja die in gesprek gaan over waarde-gedreven leiderschap en handvatten geven om waarde-gedreven leiderschap toe te passen rondom de waarde: open overheid en transparantie.

Een podcast vierluik

Luister naar de afzonderlijke podcastafleveringen op Spotify:

Podcast I: Wie geeft het voorbeeld? De functie van voorbeeldgedrag
Podcast II: Welke woorden werken? Over taal
Podcast III: Hoe leren we hier eigenlijk? Over herkenning en erkenning      
Podcast IV: Wat zijn waarden je echt waard? Normen als vertragers

Over Francesco Wessels

Francesco Wessels was teamleider ‘High Performance Team’ bij NOC*NSF. Mens en prestatie staan in zijn leven centraal. Ruim twintig jaar was hij werkzaam bij het ministerie van Defensie met o.a. het ontwikkelen en toepassen van trajecten met thema’s zoals ‘leiderschap onder extreme omstandigheden’ en ‘het beïnvloeden van persoonseigenschappen’. Hij houdt zich bezig met het effect van gedrag in relatie met prestaties. Dit geldt specifiek voor situaties waarin veel druk wordt ervaren. Juist wanneer conflicten of besluitvorming invloed hebben op leiderschap en teamdynamiek, wanneer weerbaarheid van mensen getoetst wordt en gedrag direct invloed heeft op de individuele of gezamenlijke doelstellingen.

Over Guido Rijnja

Guido Rijnja is adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken. Hij adviseert kabinet en ministeries over de te voeren communicatiestrategie. Van corona tot stikstof en van omgevingswet tot het herstel vertrouwen in de overheid. Hij promoveerde op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met weerstand. Daarnaast is hij de grondlegger van de dilemmalogica. Open en transparant communiceren is geen keuze; het is wat de samenleving van organisaties verwacht.