Blik op de informatiehuishouding van de toekomst

In het project Future Lab verkennen we hoe ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van digitalisering invloed uitoefenen op de informatiehuishouding bij de overheid, nu en in de nabije toekomst. Ook gaan we na hoe we hierop nu al goed kunnen anticiperen. Dat doen we samen met experts en collega’s. Zo zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst.

In deze animatie laten we zien met welke complexe uitdagingen het Rijk in de toekomst te maken krijgt als het gaat om informatiehuishouding.

Animatie onderzoek 'De informatiehuishouding van het Rijk 2030’ / Future Lab

De maatschappij verandert voortdurend, zeker op het gebied van informatie en digitalisering. Organisaties veranderen mee en de Rijksoverheid ook. Wat verandert er voor werkenden, hun werkprocessen en de manier waarop ze samenwerken? En meer specifiek: wat betekent dit voor hun digitale informatiehuishouding? RDDI verkent de toekomst daarvan met het project Future Lab.

Digitale informatiehuishouding in 2030

De huidige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering roepen veel vragen op. Werken we in 2030 nog met e-mail, opslag op lokale schijven en Document Management Systemen? En zijn dat dan nog gescheiden systemen? Welke technologische ontwikkelingen op het gebied van informatie zijn relevant voor de overheid, en welke mogelijkheden bieden die? En: hoe zorgen we dat de informatiehuishouding straks flexibel genoeg is en tegelijk ook robuust en veilig?

Toekomstverkenning naar de informatiehuishouding van het Rijk in 2030

In het kader van Future Lab hebben we Reframing Studio  opdracht gegeven tot een onderzoek vanuit de volgende vragen:

  • Hoe ziet de informatiehuishouding van de rijksoverheid eruit in 2030?
  • Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
  • Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van RDDI?

De resultaten van dit onderzoek vind je terug in de toekomstverkenning ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst. Een roadmap met stappen van 2020 en 2025 naar 2030. Het resultaat is een concrete invulling aan de gewenste informatiehuishouding die futureproof is voor 2030.

We willen je van harte uitnodigen de toekomstverkenning te lezen, en mee te denken hoe de inzichten in jouw organisatie van toepassing kunnen zijn.

Parallelle trajecten

Naast de toekomstverkenning is RDDI momenteel bezig met een aantal parallelle trajecten om zoveel mogelijk collega’s kennis te laten maken met de materie. Zoals het ontwikkelen van een online college, (digitale) werkateliers en andere informatieproducten.

Wil je aan de slag met de inzichten en uitkomsten van de toekomstverkenning neem dan contact met Tania Karina Manuschevich Viaux door een mail te sturen naar t.k.manuschevichviaux@minocw.nl.