Future Lab: blik op de informatiehuishouding van de toekomst

De maatschappij vernieuwt voortdurend en de overheid op haar beurt dus ook. Alle departementen en uitvoeringsorganisaties hebben te maken met diverse ontwikkelingen en daarmee samenhangende veranderingen, nu en in de toekomst. Maar wat betekenen al deze veranderingen voor de maatschappij, mens en de overheid op het gebied van medewerkers, samenwerking en processen? Om hierop een antwoord te formuleren, verkent RDDI in het project Future Lab samen met experts en collega’s de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en hun betekenis voor de informatiehuishouding van de toekomst.

Onderzoek

Vragen die hierbij rijzen zijn, onder andere: is er in 2030 nog wel sprake van gescheiden systemen met e-mail, opslag op lokale schijven en DMS? Wat kan er in de Cloud? Welke technologische ontwikkelingen worden relevant? Is de informatiehuishouding wel flexibel genoeg en tegelijk ook robuust en veilig? Kortom, ook de informatiehuishouding moet klaar zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Daarom verkent RDDI welke ontwikkelingen in de informatiehuishouding op de overheid afkomen en hoe we hierop kunnen anticiperen.

Momenteel laat Future Lab daarvoor een onderzoek doen door Reframing Studio, met als opdracht om antwoorden te vinden op de volgende vragen:
A) Hoe ziet de informatiehuishouding van het Rijk eruit in 2030?
B) Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
C) Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van RDDI?

Reframing methode

Reframing Studio voert het onderzoek uit op basis van de zogeheten Reframing methode. Deze methode is ontworpen om een kijkje in de toekomst te kunnen nemen. Reframing  is zowel een Design Thinking vaardigheid, als een strategische vaardigheid. Het stelt strategen in staat om mogelijke richtingen in kaart te brengen via strategische kaders en toekomstige kansen te identificeren. Op basis van een nieuw referentiekader vertalen de Reframers toekomstige concepten in roadmaps en kortetermijnoplossingen. Het Reframing proces doorloopt verschillende fasen en specifieke stappen die voor elk project een duidelijk ontwerptraject.

Vierde fase

Het onderzoek informatiehuishouding bij het Rijk bestaat uit verschillende fasen en stappen. Er worden naast een literatuurstudie en interviews ook werkateliers georganiseerd en met diverse experts en belanghebbenden individueel gesproken.

Op 14 november, tijdens het ECP jaarcongres, ging Future Lab in een werkatelier met deelnemers aan de slag met de vraag: wat doet een kenniswerker in 2030?  Lees hier het ECP interview met Matthijs van Dijk, Hoogleraar Mobility Design & Strategic Design en tevens eigenaar van de Reframing Studio.

Momenteel is de Reframing Studio klaar met de ideeontwikkeling en worden er een aantal sessies georganiseerd  met specifieke departementen en uitvoeringsorganisaties. Tijdens deze sessies wordt verkend welke van de ontwikkelde ideeën voor de lange termijn toekomst relevant zouden kunnen zijn en hoe we deze ideeën kunnen terugvertalen naar een roadmap met stappen van 2020 en 2025 naar 2030. Het resultaat is een concrete invulling aan de gewenste informatiehuishouding die futureproof is voor 2030!

Parallelle trajecten

Om zoveel mogelijk collega’s kennis te laten maken met de materie, is RDDI momenteel hard bezig met een aantal parallelle trajecten. Hierover zullen we jullie op een later moment verder informeren. Maar houd vooral iBestuur in de gaten want op 10 april publiceert RDDI in samenwerking met iBestuur een aantal interessante artikelen.

Wil je niet zo lang wachten? Neem dan vooral contact op.

Tania Karina Manuschevich Viaux

Meer weten?

Wil je meer weten over waar we met Futurelab mee bezig zijn of heb je interessante inzichten of ideeën die met ons wilt delen? Neem dan contact op met Tania Karina Manuschevich Viaux