Future Lab: blik op de informatiehuishouding van de toekomst

De maatschappij vernieuwt voortdurend en de overheid op haar beurt dus ook . Alle departementen en uitvoeringsorganisaties hebben te maken met diverse ontwikkelingen en daarmee samenhangende veranderingen, nu en in de toekomst. Maar wat betekenen al deze veranderingen voor de maatschappij, mens en de overheid op het gebied van medewerkers, samenwerking en processen? Om hierop een antwoord te formuleren, verkent RDDI in het project Future Lab samen met experts en collega’s de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en hun betekenis voor de informatiehuishouding van de toekomst.

Onderzoek

Vragen die hierbij rijzen zijn, onder andere: is er in 2030 nog wel sprake van gescheiden systemen met e-mail, opslag op lokale schijven en DMS? Wat kan er in de Cloud? Welke technologische ontwikkelingen worden relevant? Is de informatiehuishouding wel flexibel genoeg en tegelijk ook robuust en veilig? Kortom, ook de informatiehuishouding moet klaar zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Daarom verkent RDDI welke ontwikkelingen in de informatiehuishouding op de overheid afkomen en hoe we hierop kunnen anticiperen.

Momenteel laat Future Lab daarvoor een onderzoek doen door Reframing Studio, met als opdracht om antwoorden te vinden op de volgende vragen:
A) Hoe ziet de informatiehuishouding van het Rijk eruit in 2030?
B) Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
C) Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van RDDI?

Reframing methode

Reframing Studio voert het onderzoek uit op basis van de zogeheten Reframing methode. Deze methode is ontworpen om een kijkje in de toekomst te kunnen nemen. Reframing  is zowel een Design Thinking vaardigheid, als een strategische vaardigheid. Het stelt strategen in staat om mogelijke richtingen in kaart te brengen via strategische kaders en toekomstige kansen te identificeren. Op basis van een nieuw referentiekader vertalen de Reframers toekomstige concepten in roadmaps en kortetermijnoplossingen. Het Reframing proces doorloopt verschillende fasen en specifieke stappen die voor elk project een duidelijk ontwerptraject.

Het onderzoek gaat in op de verschillende fasen en stappen in de informatiehuishouding bij het Rijk en daarvoor wordt naast een literatuurstudie ook met diverse experts en belanghebbenden gesproken.

Werkatelier

Afgelopen maanden hebben de onderzoekers van de Reframing Studio de huidige situatie gedeconstrueerd en daarna de wereld van 2030 qua informatiehuishouding in beeld gebracht. In juni is vervolgens een werkatelier van de Reframing studio voor het onderzoek Overheid 2030 met diverse deelnemers uit de rijksoverheid georganiseerd, waarmee het startschot is gegeven voor fase 3 van het onderzoek.

Tijdens het werkatelier presenteerde de Reframing Studio de zogeheten driving forces die ze in de eerste twee fases van het onderzoek hebben geïdentificeerd op basis van literatuurstudie en gesprekken die ze hebben gevoerd met experts in het veld.

Vervolgens gingen de deelnemers van het werkatelier met twee opdrachten aan de slag;
1. Zoek naar de samenhang tussen de driving forces. Beschrijf mogelijke dimensies en de twee uitersten van die dimensies. Geef de drijvende krachten vervolgens een plek op die dimensies.
2. Welke publieke waarden zouden leidend moeten zijn voor de informatiehuishouding van het Rijk in 2030 en waarom?

Vierde fase

Het resultaat van het werkatelier wordt deze zomer verwerkt om als input te dienen voor vierde fase van het onderzoek, namelijk het antwoord geven op de vraag  ‘Welke informatiehouding neemt de rijksoverheid aan in 2030?’

Later dit jaar verwacht Future Lab het onderzoeksresultaat te delen met alle betrokken, belanghebbende en geïnteresseerde partijen.

Tania Karina Manuschevich

Meer weten?

Wil je meer weten over waar we met Futurelab mee bezig zijn of heb je interessante inzichten of ideeën die met ons wilt delen? Neem dan contact op met Tania Karina Manuschevich