Experimenteren om opgavegericht samenwerken te ondersteunen

Steeds meer rijksambtenaren werken samen aan complexe maatschappelijk opgaven over de grenzen van ministeries heen. Deze opgavegerichte werkwijze vraagt om een andere manier van organiseren. Ruimte voor Opgaveteams steekt de handen uit de mouwen en verkent samen met opgaveteams en de rijksdienstverleners in vier experimenten welke producten en diensten bestaan om opgaven zoals digitale samenwerking en duurzaamheid beter te organiseren.

In Ruimte voor opgaveteams werken de programma’s Hybride Werken, Denk Doe Duurzaam, het Future Lab van RDDI en Grenzeloos Samenwerken. In het afgelopen jaar verkenden we in nauwe samenwerking tussen de rijksdienstverleners en Opgaveteams met een aantal experimenten wat op kleine schaal mogelijk om de transitie te maken naar het organiseren rondom opgaven (zie transitiepad 3 in De informatiehuishouding van het Rijk in 2030).

We hebben experimenten gedaan op het gebied van een standaard plug & play toolbox, de verbinding tussen de overheid en de straat door opgavegerichte plintconcepten, het houden van Weetings en een Dragon’s Den voor opgaveteams.  

In de workshop tijdens INNOvember laten Pepijn van der Spek en Sem Carree je ervaren wat design thinking en experimenteren voor jou kan betekenen. Daarna kun je speeddaten met de 4 experimenten en zo meer te weten komen over bijvoorbeeld duurzaamheid, buiten werken, de digitale samenwerkingstools en de plint van rijkskantoren.

Ben je benieuwd geworden? Kijk voor meer informatie op de website INNovember 2022.