Paneldiscussie 'Future Lab: 'Zo krijgt de overheid de informatie op orde!'

Op 11 september vond het online iBestuur Congres ‘De digitale transformatie van de overheid’ plaats. Tijdens dit evenement werd ook informatiehuishouding onder de aandacht gebracht aan de hand van de paneldiscussie 'Future Lab: 'Zo krijgt de overheid de informatie op orde!'

Het panel bestond uit Marianne van den Boogaart (CIO AZ), Aart van der Vlist (CIO UWV), Gerdine Keijzer-Baldé (pSG en CIO EZK) en CIO Rijk Lourens Visser. Onder leiding van Irma Walraven, gingen zij met elkaar in gesprek: welke kansen en mogelijkheden zijn uit het rapport van Future Lab te halen?

Drijvende krachten van informatie en data

Bij aanvang van de paneldiscussie verwees Lourens Visser naar het Future Lab rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Hij benoemde met name het belang van de ’12 driving forces’, die in het rapport aan de orde komen. Deze drijvende krachten brengen de wereld rondom informatie binnen en buiten het Rijk in kaart en beschrijven de veranderende context van informatie en data. “Alles is informatie”, is een belangrijke ‘driving force’, aldus Visser. “Alles kan openbaar gemaakt worden. Hier is context enorm belangrijk voor het gebruik van informatie. Informatie die uit zijn context gerukt wordt, gaat een eigen leven leiden. De toekomstverkenning van de Future Lab beschrijft wat het betekent voor de functies en de rollen.”

"Alles kan openbaar gemaakt worden. Hier is context enorm belangrijk voor het gebruik van informatie. Informatie die uit zijn context gerukt wordt, gaat een eigen leven leiden."

Toekomstberoepen informatiehuishouding

Visser doelde hiermee op de informatiehuishoudingberoepen, die in het rapport worden benoemd en er heel anders uitzien dan de functies van nu. De panelleden konden zich hier in vinden. Zo werd aangegeven dat het vak ‘Archiveren’ onderbelicht is en de functie van archivaris meer aandacht zou moeten krijgen. “Ik ben opgeleid als archivaris en heb dit vak niet echt zien veranderen sinds ik de archiefschool deed in 1989”, licht Gerdine Keijzer toe. “De toekomstomschrijving in het Future Lab onderzoek en de ontwikkelingen bij RDDI zouden doorslaggevend kunnen zijn om hier verandering in te brengen.” Marianne van den Boogaart vult aan: “Als jonge mensen de connectie gaan zien tussen data, onderzoek en waarheidsvinding, dan wordt die onderbelichte status van het vakgebied archivering echt omhooggetild.”

“Als jonge mensen de connectie gaan zien tussen data, onderzoek en waarheidsvinding, dan wordt die onderbelichte status van het vakgebied archivering echt omhooggetild.”

Tekst mining als onderdeel van de i-Strategie

Ook werd ingegaan op informatiehuishouding als onderdeel van de i-Strategie. In voorgaande i-Strategieën kwam informatiehuishouding niet voor, maar daar is nu verandering in gekomen. Ook het thema ‘tekst mining’ uit de toekomstverkenning is in de huidige i-Strategie opgenomen. Deze techniek is bedoeld om belangrijke informatie uit de grote hoeveelheden tekstmateriaal te halen. Lourens Visser: “Het archiefwezen is belangrijk, voor de vragen die gaan komen, nu en in de toekomst. Met tekst mining kun je ook goed zoeken in ongestructureerde data.”

Conclusie

De paneldiscussie genoot veel aandacht. De presentator van de dag, Irma Walraven, nodigde de panelleden uit te vertellen hoe zij van plan zijn om de informatiehuishouding binnen hun organisatie een boost te geven? Hoewel niet alle plannen even concreet waren, was iedereen het erover eens dat  vaardigheden van medewerkers een grote rol spelen in het succes van het op orde krijgen van de informatiehuishouding.

Wil je de volledige paneldiscussie zien of nog eens terugkijken?