Future Lab Instructie Werkateliers

Om de informatiehuishouding professionals binnen het rijk te helpen, heeft Future Lab gewerkt aan een werkatelier instructie om zelf werkateliers te organiseren. In de instructie staan handvatten om aan te denken in de weken vooraf en een docentenoverzicht van wat je kunt bespreken. Ook bevat het handige handleidingen om aan je moderatoren en reporters mee te geven.