Eenvoudige kaders voor informatiehuishouding

De belangrijkste constatering is dat de BIHR complex is en weinig praktisch toepasbaar  (BIHR) Daarom wil het Rijk de kaders vereenvoudigen en aanpassen aan de vraag voor modernisering en aanpassing aan het digitale tijdperk. De projecten van Programma RDDI leveren hiervoor input aan om deze te helpen vereenvoudigen. Daarbij wordt uitgegaan van het Integraal Strategisch Data Management (ISDM) model.

ISDM-model

ISDM-model

Stand van zaken

Er wordt gewerkt aan een voorstel om tot eenvoudigere kaders te komen.  Als het voorstel klaar is, wordt het voorgelegd aan de stuurgroep RDDI en vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Meer informatie?