Producten

Ter ondersteuning van de implementatie van de handreiking worden door het programma een aantal producten beschikbaar gesteld. Met behulp van deze producten kunnen rijksorganisaties een eigen invulling geven aan hun e-mailarchivering. 

Producten project E-mailarchivering

1) Onderzoek naar technische mogelijkheden van implementatie handreiking in Exchange-omgeving

 • Doel  Inzicht in technische mogelijkheden implementatie op basis van interpretatie van de handreiking.
 • Voor wie  Projectleiders, I-professionals, ICT-aanbieders
 • Wat is het  Een onderzoek door SSC-ICT naar de technische mogelijkheden binnen de standaard Microsoft Exchange-omgeving om de uitgangspunten van de handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid te kunnen realiseren. Bijna alle rijksorganisaties maken gebruik van deze omgeving.

2) Implementatieplan e-mailarchivering

 • Doel Vergemakkelijken van het schrijven van een passend, compleet eigen projectplan door een rijksorganisatie
 • Voor wie? Projectleiders, adviseurs
 • Wat is het? Een handreiking met een format om de projectmotivatie, de activiteiten, de organisatie, de planning en de benodigde uren en budget in vast te leggen. Daarnaast worden afspraken omtrent de faciliterende rol vanuit het programma RDDI helder vastgelegd

3) Communicatieplan voor implementatie e-mailarchivering 

 • Doel Vergemakkelijken van het schrijven van een passend, compleet eigen communicatieplan door een rijksorganisatie
 • Voor wie? Projectleiders, communicatieadviseurs
 • Wat is het? Het communicatieplan is generiek en geeft een overzicht van de mogelijke stakeholders, boodschappen en langs welke weg en met welke planning dit kan gebeuren.

4) Model Regeling onderzoek in e-mails en/of bestanden (gereed) Mocht je het Wordbestand willen gebruiken, mail dan naar: informatiehuishouding@minocw.nl

 • Doel Het inrichten en intern stroomlijnen van de procedure voor onderzoek in e-mails en/of bestanden
 • Voor wie? I-professionals, WOB-functionarissen, stakeholders
 • Wat is het? Protocol waarin staat omschreven hoe de bevoegdheden met betrekking tot de toegang tot informatie zijn vastgesteld, aan te passen door de implementerende organisatie.

5) Model selectielijst e-mailarchivering. Mocht je het Wordbestand willen gebruiken, mail dan naar: informatiehuishouding@minocw.nl

 • Doel Rijksorganisaties hebben een instrument om de wettelijke basis te leggen voor de selectie en vernietiging van e-mail conform de handreiking
 • Voor wie? I-professionals en adviseurs
 • Wat is het? Generiek model met standaardopties voor aanvullingen met standaardteksten over de gevolgde procedure bij de waardering en de selectie van e-mail

6) Handleiding aanwijzing en registratie sleutelfuncties

 • Doel  Rijksorganisaties kunnen invulling geven aan wat in de selectielijst is vastgesteld over de selectie van sleutelfuncties

 • Voor wie?  I-professionals (managers en adviseurs)

 • Wat is het?  Uitleg over hoe een rijksorganisatie (aanvullende) sleutelfuncties kan identificeren,  welke contextinformatie over sleutelfuncties geregistreerd moet worden en hoe om te gaan met mutaties in het bestand sleutelfuncties.