Toekomst van de DIV functie

Op allerlei terreinen wordt gewerkt aan verbetering van de informatiehuishouding van het Rijk. De rol van de Digitale informatievoorziening (DIV functie) speelt hier ook een rol in. Daarom wil Rijk aan Informatie inzicht krijgen in de huidige en toekomstige rollen en positie van de DIV functie binnen de Rijksoverheid.

Stand van zaken

Er is een rijksbreed onderzoek geweest met als doel de veranderopgave te bezien vanuit werkgevers- en vanuit professioneel perspectief. De vragen die centraal stonden waren: hoeveel fte op DIV gebied zijn bij de Rijksoverheid in welke functies betrokken bij welke processen? Welke transitie van dit vakgebied is te verwachten? Bestaat er een equivalent van de DIV functie in een digitale werkomgeving, hoe omvangrijk is die, hoe en waar is die gepositioneerd, welke taken zijn noodzakelijk in de business en welke bij de ondersteuning?  De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in het adviesrapport.

Foto Anita Lauret, projectleider DIV-foto

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Anita Lauret.