Productplanning AOO

Onderstaand overzicht laat zien wanneer producten zijn of nog worden opgeleverd. Neem voor een gedetailleerd overzicht of specifieke vragen over deze planning contact met ons op.

Product

Q1 2022

Q2

Q3

Q4

2023

PvA Actieve Openbaarmaking 2022

G

Nadere onderzoeken processen en technieken openbaarmaking beslisnota's en Woo-categorieën

G

G

G

G

G

Doorontwikkelen sjabloon beslisnota’s

G

Masterclasses Actieve Openbaarmaking in samenwerking met BABD

G

G

Update handreiking Actief openbaar maken doe je zo!

Deze handreiking zet uiteen wat er bij actieve openbaarmaking komt kijken voor rijksorganisaties. De handreiking is opgebouwd uit modules over verschillende deelonderwerpen. Dit jaar zijn er veel ontwikkelingen rond actieve openbaarmaking. Dit leidt tot actualisatie van de handreiking. De actualisatie is gerealiseerd maart 2022.

Gerealiseerd: Q1 2022

Update inventarisatiesheet Actieve openbaarmaking, en bijbehorende instructie

Deze sheet helpt organisaties in kaart te brengen welke actieve openbaar te maken informatie de organisatie in huis heeft, waar deze zich bevindt en om welke aantallen het gaat. Als gevolg van de ontwikkelingen begin 2021 rond actieve openbaarmaking en de Wet open overheid (Woo) is de inventarisatiesheet voorlopig aangepast. Zodra de fasering van de verplicht actief openbaar te maken categorieën uit de Woo is vastgesteld, maken we de aanpassing van de inventarisatiesheet definitief.

Gerealiseerd: Q2 2021 (voorlopig)