Informatie op orde 2.0 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland wordt steeds meer een netwerksamenleving. Dit vraagt ook van VWS-medewerkers een andere wijze van samenwerken.

Samenwerken gebeurt door het delen van kennis en informatie. Door de digitalisering is het beheersen, beheren en verantwoorden van de informatiestromen een onderdeel van het vak van ambtenaar geworden en niet alleen van informatiespecialisten. Dat stelt nieuwe eisen aan medewerkers en organisatie met betrekking tot transparantie, betrouwbaarheid, volledigheid, veiligheid en toegankelijkheid van informatie.

Met de directies van VWS- kern is een beleidsvisie op Informatie en kennisdelen ontwikkeld gebaseerd op de volgende vragen;

  • Welke organisatie wil VWS zijn?
  • Hoe wil VWS transparantie van beleid invullen?
  • Wat is nodig om informatie te kunnen zoeken, vinden en borgen?
  • Welke technische ondersteuning is daarvoor nodig?

Dit heeft geleid tot de volgende beleidsvisie:

'Wij werken in 2020 in een open, transparante netwerkorganisatie. We werken vanuit het principe proactief transparant, tenzij. Informatie van VWS is digitaal toegankelijk en betrouwbaar. Wij werken digitaal samen en delen kennis, zowel intern als extern'.

Deze beleidsvisie is in gesprekken met directies vergeleken met de huidige stand van zaken. De gesprekken hebben geleid tot conclusies en voorgestelde acties in die handelingsperspectief gaan bieden voor de medewerkers en de organisatie.