i-Wasstraat Samen Digitaal

Het programma Samen Digitaal heeft als doel het ‘Verbeteren van de informatiehuishouding van de directies binnen het Bestuursdepartement’ bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid. En heeft o.a. een instrument, een standaard dienst, ontwikkeld om de informatiehuishouding te verbeteren.

De i-Wasstraat  is een methode om (periodiek) het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding te toetsen en verbeteren. De i-Wasstraat start met de i-Scan. De i-Scan toetst op basis van de normen ‘Veilig’, ‘Vindbaar’ en ‘Duurzaam toegankelijk’ hoe het staat met de informatiehuishouding. De uitkomsten van de iScan zijn de basis van het daaropvolgende verbetertraject. Dit gaat uit van kortdurende en behapbare verbeteracties, die feitelijk het startpunt zijn van een continue verbetercyclus.