Handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’

Sinds 1 juli worden de onderliggende nota’s bij Kamerstukken over wetgeving en beleidsvorming openbaar gemaakt. De ministeries EZK en LNV maakten de Handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’ om beleidsmedewerkers te ondersteunen bij het opstellen van nota’s die aan de Kamers, of een breder publiek, beschikbaar worden gesteld. Om aan te sluiten op de dagelijkse afwegingen en dilemma’s van beleidsmedewerkers, bevat de handreiking concrete voorbeelden en passages uit bestaande beleidsnota’s.

Bekijk de Handreiking ‘Schrijven voor de openbaarheid’