Grip op je informatieproces met procesminingtool van de Audit Dienst Rijk

Wil je inzicht krijgen in het daadwerkelijk gevolgde proces? Wil je weten of alle processtappen juist doorlopen zijn? Wil je verbeteringen doorvoeren in je doorlooptijden, of ten aanzien van bottlenecks?

Procesmining is bij het ministerie van OCW ingezet om het Wob-proces te verbeteren. Deze methode kan bij ieder proces worden ingezet. Het enige ingrediƫnt voor procesmining is een goede systeemlogging, hiermee wordt datagedreven antwoord gegeven op de gestelde procesvragen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de proces mining? Neem dan contact op met het Analytics team van de Auditdienst Rijk.