Doorontwikkeling Rijkswerkomgeving

Flexibel werken op een veilige manier. Op kantoor, maar ook thuis en als je onderweg bent. Hieraan werkt Han Goei (SSC-ICT/I-interim Rijk) bij de doorontwikkeling van de Rijkswerkomgeving (RWO). Han: ‘Medewerkers moeten altijd en overal aangenaam en veilig digitaal kunnen werken.’

flexibel en aangenaam werken

Han Goei, Service eigenaar RWO: ‘Op dit moment leggen we de laatste hand aan de servicestrategie van SSC-ICT. Hierin staat onze focus voor de komende 5 jaar. De basis hiervoor zijn de klantwensen en trends. Een daarvan is dat medewerkers steeds vaker altijd en overal willen werken. Vanuit het Rijk vinden we het belangrijk dat dit makkelijk gaat en veilig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat we het mogelijk maken overal in te loggen en kunnen we het veiligheidsniveau aanpassen aan de locatie. Dit is in een café hoger dan op kantoor. Medewerkers willen ook graag werk en privé op de devices combineren. Dit maakt snel schakelen mogelijk. De veiligheid staat hier weer voorop. Zo kunnen we straks bij diefstal de laptop of telefoon op afstand onklaar maken en zorgen we ervoor dat de informatie niet op het device maar in de Cloud staat. Tot slot werken we aan integratie van de telefonie, mail én videoconferencing in één werkomgeving.  Bij al deze vernieuwingen doen we er alles aan de hinder van deze aanpassingen te beperken.’

Zoveel mogelijk standaard

‘Een ander uitgangspunt van onze strategie is dat we het digitaal werken zo beheersbaar mogelijk willen maken. Daarom werken we in principe met standaard dienstverlening. Dit bevordert de continuïteit en beperkt de kosten. Standaard dienstverlening houdt trouwens niet in dat deze bij elk departement gelijk is. V&J stelt bijvoorbeeld hogere eisen aan de informatieveiligheid, BZ heeft te maken met NATO- en EU-richtlijnen en andere departementen hebben de BIHR die eisen stelt aan de digitale werkomgeving. Voor deze specifieke gevallen bieden we maatwerk, dat vervolgens wel standaard is voor dat departement. Ook kunnen departementen plus –diensten afnemen, zoals fysio of mindmap-programma’s.’

De gebruiker centraal

‘Wat bovenstaande al duidelijk maakt, is dat de medewerker, onze klant, centraal staat. Om ons zo goed mogelijk in hem of haar te verplaatsen, hebben we persona’s ontwikkeld. Dit zijn archetypes van een medewerker. Zij helpen ons bijvoorbeeld bij het bepalen van het toekomstige aanbod. Welke tooling moeten we aanschaffen? En aan welke vorm van ondersteuning is behoefte? De antwoorden op deze vragen verschillen. Iemand die veel op pad is en met gevoelige dossiers werkt, heeft ander behoeftes dan een medewerker op kantoor. Daarom werken we aan een breed scala van producten en diensten. Deze testen we met een onderzoeksbureau onder échte rijksmedewerkers. Dit zorgt voor bewuste keuzes.’

Passende devices

‘De persona’s helpen ons ook om de breedte van het assortiment te bepalen. We willen de verschillende type medewerkers een geschikt device kunnen aanbieden. Ook letten we bij de aanschaf van producten op duurzaamheid. Het assortiment wordt dus best breed. Op dit moment experimenteren we op kleine schaal met deze maatwerkaanpak. Opvallend vind ik dat medewerkers, ondanks ons advies, toch regelmatig het merk en uiterlijk van het device belangrijker vinden dan de duurzaamheid en functionaliteit.’

Stap voor stap

‘De doorontwikkeling van de RWO duurt tot 2021. De uitrol vindt gefaseerd plaats. De komende periode werken we bijvoorbeeld aan de uitrol van DWR-next; Office 2016 en Windows 10. Een belangrijke stap in de goede richting. Ook werken we aan de doorontwikkeling van de devices. Een daarvan is de Cloudbook. Een hele lichte laptop waarmee je overal kunt werken in de Cloud. Via demo’s op locatie laten we medewerkers hier kennis mee maken. De vernieuwing van de e-mailomgeving is ook actueel. Daarbij trekken we ook samen op met Rijk aan Informatie vanuit het project ‘e-mailarchivering’. RAI heeft een e-mailrichtlijn ontwikkeld en binnenkort wordt deze getest in pilots. Wij ondersteunen deze pilots door de opslagcapaciteit van de mail te vergroten. Ook faseren we de pst-files uit zodat het mailsysteem sneller wordt en de informatie beter is geborgd. Daarnaast zorgen voor de analyse van de resultaten. Het gewenste resultaat is dat medewerkers meer mail kunnen bewaren, zaken beter vindbaar zijn en goed gearchiveerd kunnen worden. In 2018 gaan we ook het interdepartementaal delen van agenda’s en chatten mogelijk maken. Dit vergroot het departement overstijgend samenwerken. Kortom, stap voor stap werken we toe digitale ondersteuning die aangenaam, flexibel en veilig digitaal werken mogelijk maakt.’

Meer informatie?

Neem contact op met Han Goei.

Vergroot afbeelding Han Goei
Beeld: ©Rijksoverheid / Wim van Beek