BZ-archiveerchallenge: complete dossiers én een prijs!

De SLIM (Stay linked to Information Management)-campagne is vorig jaar oktober van start gegaan en heeft al tal van activiteiten ontplooid om de BZ-medewerkers bewuster om te laten gaan met overheidsinformatie. Met de traditionele opruim- en archiveermaand december in het verschiet, werd het idee om een archiveerchallenge te koppelen aan de ‘Goed Bewaard top 40’-playlist van RDDI geboren. We daagden alle BZ-dienstonderdelen uit om hun dossiers zo compleet mogelijk te maken. We gaven een aantal handige tips om het archiveren snel en overzichtelijk aan te pakken en introduceerden de archiveerbokaal waarmee het dienstonderdeel eeuwige roem ten deel valt.

Hoe werkt het?

We telden per dienstonderdeel het aantal in ons document management systeem, DMS, gearchiveerde documenten in de periode maart 2020 tot en met januari 2021. Zo kregen ook degenen die in december en januari flink aan de slag wilden gaan de kans om voor hun dienstonderdeel de archiveerbokaal te winnen.

Het dienstonderdeel dat per medewerker de meeste documenten in het DMS had gearchiveerd, won in een van de 3 categorieën: beste directie, beste kleine ambassade (40 medewerkers of minder) en beste grote ambassade.

Tips

  • Tips & Trucs om Outlook snel op te schonen
  • Lees de infographic over ‘wat moet ik archiveren’ nog een keer door
  • Trainingen worden gegeven via e-learning
  • Inhoudelijke vragen op het gebied van archivering kun je stellen via SSP
  • Denk ook aan appberichten die je wellicht moet archiveren
  • SLIM-site om je kennis te vergroten