Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over informatiehuishouding of een van onze projecten? Bekijk onderstaand overzicht met veelgestelde vragen. Je kunt de filters gebruiken om gerichter te zoeken. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

93 producten & publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type product of publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

In het onderzoek KBA is geconstateerd dat financiële gegevens over baten van verbeterde informatiehuishouding ontbreken. Is het dan wel reëel om in paragraaf 1.1 te stellen dat het gebruik van de Handreiking organisaties zicht op de baten kan opleveren?

Vraag en antwoord

In paragraaf 1.1. Doel van de Handreiking wordt gesteld dat de handreiking niet wordt gebruikt voor bijstelling van de best-guess uit de KBA. Wordt er rekening mee gehouden dat de best-guess uit de KBA een houdbaarheidsdatum heeft?

Vraag en antwoord

In het Nader rapport over het advies van de Raad van State over Ministeriële verantwoordelijkheid kondigt het Kabinet aan dat ‘een majeure investering’ moet worden gedaan om de informatiehuishouding te verbeteren. Het Kabinet kondigt aan, dat nog in deze kabinetsperiode een inventarisatie zal worden gestart van de knelpunten die rijksorganisaties ervaren. Kan de Handreiking hierbij een rol spelen?

Vraag en antwoord

Wat wordt er verder gedaan met de Handreiking Verdieping Kosten-Batenanalyse Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk?

Vraag en antwoord

Bestaat er een specificatie van de componenten die zijn meegenomen in de structurele lasten?

Vraag en antwoord

Hoe komt het dat de structurele lasten, waarvan in de Handreiking wordt uitgegaan, relatief hoog zijn?

Vraag en antwoord

In mijn organisatie is het DMS/RMA het basisinstrument bij het implementeren van verschillende actielijnen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de beleidslijn Berichtenapps. We willen de uitvoering van deze actielijn combineren met de vervanging van het DMS. Dan is het moeilijk om ‘onderhoud of vervanging’ en de nieuwe investering goed te onderscheiden.

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met ‘achterstallig onderhoud‘ niet meenemen in de berekening van de kosten van het MJP’?

Vraag en antwoord

Waarop is de informatie in de Handreiking over Webarchivering gebaseerd?

Vraag en antwoord

Hoe kan ik de Handreiking binnen mijn organisatie gebruiken?

Vraag en antwoord