Kerncijfers Informatiehuishouding

  • Kerncijfers 'hoe staan de rijksorganisaties ervoor'
    Beeld: Ontwerpwerk

    Kerncijfers 'hoe staan de rijksorganisaties ervoor'

  • Beeld: Ontwerpwerk

    Kerncijfers 'ervaring en mening van Rijksmedewerkers'

RDDI verzamelt kerngetallen over de staat van de informatiehuishouding Rijk op basis van toezeggingen aan de Tweede Kamer in het Meerjarenplan verbetering Informatiehuishouding Rijk. Hiermee wordt het rijksbrede dashboard elk kwartaal gevuld. Download de kerncijfers 'hoe staan de rijksorganisaties ervoor' en de kerncijfers 'ervaring en mening van Rijksmedewerkers'.