Kerncijfers - ervaring en mening van Rijksmedewerkers

RDDI verzamelt kerngetallen over de staat van de informatiehuishouding Rijk op basis van toezeggingen aan de Tweede Kamer in het Meerjarenplan verbetering Informatiehuishouding Rijk. Hiermee wordt het rijksbrede dashboard elk kwartaal gevuld.