Digitaal magazine Over Informatie Gesproken

De special ‘Over Informatie Gesproken’ is door iBestuur uitgebracht en te lezen via de iBestuur-website. In dit digitale magazine geeft RDDI-directeur Jacqueline Rutjens de stand van zaken met betrekking tot het op orde brengen van de informatiehuishouding. We nemen een kijkje achter de voordeur van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te zien hoe zij de informatiehuishouding ‘op orde’ krijgen. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht te Leiden, wordt bevraagd over de Wet open overheid. Tot slot maakt u kennis met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken in een gesprek met André Bosman en coalitievoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer over het belang van ‘de mens centraal stellen’. 

iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de digitalisering van overheidsbeleid en -besluitvorming.

Lees de interviews

De interviews in het digitale magazine Over Informatie Gesproken zijn ook gepubliceerd op onze website: