Infosessie Open op Orde voor Shared Service Organisaties

Staat het certificaat opleiding in informatie en recordmanagement al op jouw CV? Doe mee met de volgende workshop Open op Orde voor SSO's!

In de workshop Open op Orde voor Shared service organisaties (SSO's) werden de deelnemers in één dag meegenomen in de wereld van de duurzame digitale informatiehuishouding. Doel was het klaarstomen van de medewerkers van de SSO’s voor hun ondersteuning bij het opstellen van organisatiespecifieke actieplannen in het kader van Open op Orde.

Centraal hierbij stonden de kennisbytes – korte intensieve kennissessies – die de deelnemers op de hoogte brachten van de laatste stand van zaken in relatie tot de vier actielijnen van het generieke actieplan. Na afloop volgde een kennistest waarmee deelnemers het Open op Orde certificaat konden behalen dat aantoont dat zij het juiste kennisniveau bezitten om in de praktijk aan de slag te gaan.

Goed nieuws: deze workshop wordt herhaald op 20 mei!