Openbaarheid actieplannen

De Tweede Kamer is toegezegd dat zij voor Prinsjesdag met een voortgangsbrief wordt geïnformeerd over het generieke actieplan, inclusief een overzicht van de actieplannen. Vooralsnog is het voornemen om bij de voortgangsbrief een hoofdlijnenoverzicht te geven van de plannen; de Kamer moet daar dan uiteraard verdiepende vragen over kunnen stellen. Elk departement moet er dus vanuit gaan dat wat ze opschrijven in het actieplan ook zonder voorbehoud naar de Kamer kan.

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) heeft op 20 juli 2022 de actieplannen en nulmetingen Open op Orde van de ministeries voor het Rijksprogramma voor duurzaam digitale informatiehuishouding naar de Tweede Kamer gestuurd. 

De actieplannen en nulmetingen Open op Orde van de verschillende ministeries vind je bij 'Actieplannen en nulmetingen'