"Politieke aandacht voor informatiehuishouding is de succesfactor"

Peter Kroeskamp coördineert als implementatiemanager op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het project om tot een departementaal actieplan Open op Orde te komen.

Vergroot afbeelding Portret Peter Kroeskamp
Peter Kroeskamp

Wat is de impact van Open op Orde op jullie departement?

“Het generieke actieplan Open op Orde, en onze departementale aansluiting daarop, heeft raakvlakken met het programma Open Overheid. Dat loopt al langer bij IenW en heeft als doel de verbetering van de informatiehuishouding en –voorziening in bredere zin, inclusief de implementatie van de Wet open overheid (Woo). Deel daarvan is de bewustwordingscampagne: ‘VoorDelen’. Daarmee wijzen we, in het kader van een transparante overheid, medewerkers en het management op het belang van het goed opslaan, delen en publiceren van informatie. Ook hebben we vanuit het programma verschillende projecten opgestart. Denk aan website- en e-mailarchivering, maar ook zoek- en vindsoftware en software die de afhandeling van Wob-verzoeken efficiënter laat verlopen. Die projecten komen - zeker nu ook de Woo doorgaat - in een stroomversnelling terecht door de reactie van het kabinet op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Door de extra taken die voortkomen uit de POK, komt er de komende jaren binnen IenW veel op ons programma af. Daarom hebben we lopende projecten teruggelegd in de lijn bij de bedrijfsvoeringsdirectie. Daardoor kunnen we nu in bredere zin aandacht besteden aan Open op Orde, wat de komende jaren prioriteit heeft."

Wat zie je als de grootste uitdaging?

“We moeten bij allerlei directies vaststellen hoe de informatiehuishouding er nu voor staat, en daarvoor verbeterinitiatieven benoemen. Ook moet er uiterlijk 1 december een nulmeting zijn uitgevoerd. De nog aan te stellen regeringscommissaris beoordeelt onze actieplannen deze zomer, terwijl we in september ook een uitvoeringstoets moeten doen. Tijdslijnen voor al deze activiteiten zijn dus echt erg kort.”

“Zonder de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag was de grote hang naar openbaarheid, en daarmee de waardering voor informatiehuishouding, er niet geweest.”

Wat zijn volgens jou de succesfactoren de komende jaren?

“Je moet voldoende mensen met vakkennis hebben. Ieder departement vist in dezelfde vijver. De directies die te maken hebben met informatievoorziening hebben ondertussen uitbreiding nodig. Binnen de overheid zijn daarnaast gigantisch veel systemen in gebruik. Soms tientallen per directie, die lang niet allemaal voldoende bekend zijn bij medewerkers. Als je die hoeveelheid terugbrengt, kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijker informatie archiveren en terugvinden. Dan heb je een wereld gewonnen. 
Zonder de POK was de grote hang naar openbaarheid, en daarmee de waardering voor informatiehuishouding, er niet geweest. Het voortzetten van die politieke aandacht voor informatiehuishouding is de essentiële succesfactor de komende jaren.”

Heb je een tip voor mensen die ook nog schrijven aan het actieplan?

“Blijf kalm. Richt je op de actielijnen zoals die zijn meegegeven in Open op Orde. De suggestie die het RDDI doet, vind ik ook goed: wat je weet, schrijf je op. Wat je nog niet weet, schrijf je ook op. Dan staat in ieder geval genoteerd dat je daar nog mee aan de slag gaat.”