4. Sturing en naleving

De verantwoordelijkheid voor de informatiehuishouding, zowel namens de hele Rijksoverheid als bij organisaties zelf, ligt soms bij verschillende mensen. Daarom wordt er een Regeringscommissaris aangesteld. Die gaat de informatievoorziening coördineren en ervoor zorgen dat die bij de hele Rijksoverheid verbetert.

Overzicht en inzicht

De informatiehuishouding is ingewikkeld. Rijksorganisaties willen graag overzicht hebben. En antwoorden op vragen als: welke informatie heeft de organisatie? Hoeveel tijd kost het om gegevens te vinden? Hoeveel informatieverzoeken zijn er over een bepaald onderwerp binnengekomen? Op basis van deze gegevens kunnen rijksorganisaties dan goede maatregelen nemen. 

Een dashboard kan, net als in een auto, rijksorganisaties dit soort overzichtelijke informatie geven. Aan de hand van die inzichten kunnen zij hun werkprocessen verbeteren.

Acties

Bekijk de acties uit actielijn 4: 'Sturing en naleving' en stuur gerust een mail als er nog vragen zijn.