3. Informatiesystemen

Vereenvoudiging van informatiesystemen

Goede informatiehuishouding voldoet aan eisen in wet- en regelgeving en draagt bij aan efficiënte samenwerking. Het succes van informatiehuishouding is voor een groot deel afhankelijk van ICT-systemen. De Rijksoverheid heeft verschillende systemen en er moet op dat gebied meer worden samengewerkt. Het is bovendien beter als rijksorganisaties ondersteunende ICT-voorzieningen gezamenlijk inkopen en beheren. Gezamenlijke inkoop stimuleert het gebruik van deze voorzieningen, zorgt dat informatiebeheer van organisaties meer op elkaar gaat lijken en is efficiënter dan iedere organisatie afzonderlijk.

Eisen aan informatiesystemen

Informatiesystemen sluiten onvoldoende aan op de constant vernieuwende communicatiekanalen, zoals websites, berichtenapps en e-mail. Hierdoor worden niet alle gegevens opgeslagen waardoor soms iets onvindbaar is en de context van de informatie wel eens onduidelijk is. Rijksorganisaties hebben behoefte aan concrete eisen waaraan informatiesystemen moeten voldoen om de daarin beheerde informatie duurzaam toegankelijk te maken en houden.

Besluit Informatievoorziening Rijksoverheid


Het Besluit Informatievoorziening in de Rijksdienst 1990 is verouderd. Dat wordt vervangen door het Besluit Informatiehuishouding Rijksoverheid. Dit besluit vermeldt duidelijk de verantwoordelijkheid en eisen voor informatiebeheer en publicatie van overheidsinformatie.

Acties

Bekijk de acties uit actielijn 3: 'Informatiesystemen' en stuur gerust een mail als er nog vragen zijn.