1. Informatieprofessionals en medewerkers

Het tekort aan capaciteit wordt gezien als een groot knelpunt in de verbetering van de informatiehuishouding. Binnen actielijn 1 van Open op Orde zijn daarom allerlei centrale initiatieven opgezet gericht op de versterking en ontwikkeling van de capaciteit informatiehuishouding. Hier kunnen Rijksorganisaties (in)direct gebruik van maken.

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen?

Klik hier om de brochure te downloaden