Actielijnen Open op Orde

De analyse in het generieke actieplan Open op Orde laat zien dat de informatiehuishouding van de Rijksoverheid een veranderopgave heeft langs vier lijnen.

De verandering die nodig is kost tijd, kennis en extra middelen. We gaan daarom uit van een Rijksbrede verbeteroperatie tot en met 2026. De knelpunten worden zowel centraal (generiek) als decentraal (specifiek per organisatie) aangepakt. Voor elke actielijn is een aantal acties gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de roadmap die je kan vinden in bijlage 2 van het generiek actieplan Open op Orde.