Kamervragen over verwijderen sms-berichten door minister-president

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het verwijderen van sms-berichten door de minister-president. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld. De minister geeft ook antwoord op een vraag van het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) over het archiveren van chatberichten van kabinetsleden.