Beoordelingskader actieplannen Rijksonderdelen

Het Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding heeft een beoordelingskader opgesteld met een overzicht van de beoordelingscriteria, een toelichting op de financiële prioriteitstelling, het beoordelingsproces en bijbehorende planning. Het kader biedt daarmee antwoorden op veelvoorkomende vragen.