Digitaal format departementaal actieplan

In het generieke actieplan Open op Orde is een format bijgevoegd dat rijksorganisaties kunnen gebruiken bij het opstellen van een eigen actieplan (bijlage 1). DitĀ format kun je online invullen.