Stappenplan Open op Orde

Het generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde is de basis voor dit stappenplan. De 7 stappen uit dit stappenplan kunnen voor een deel ook parallel aan elkaar worden uitgevoerd.
NB. Het stappenplan is een hulpmiddel geen blauwdruk.