Open op Orde

Met ‘Open op Orde’ gaan we de informatiehuishouding van de Rijksoverheid verbeteren en transparanter maken. Op basis van het generiek actieplan Open op Orde hebben alle rijksorganisaties in 2021 een eigen verbeterplan gemaakt. Daarin staat bijvoorbeeld beschreven hoe zij de komende jaren werk gaan maken van betere informatiesystemen en werkprocessen en hoe medewerkers extra ondersteuning krijgen. Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding i.o. verzorgt de beoordeling van de plannen.

Op deze website vinden informatieprofessionals van de Rijksoverheid meer informatie en handige hulpmiddelen voor het opstellen en uitvoeren van hun eigen actieplannen.

Vier actielijnen

Een goed functionerende overheid begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. De verandering die nodig is kost tijd, kennis en extra
middelen. Tot en met 2026 wordt daarom een rijksbrede verbeteroperatie uitgevoerd aan de hand van vier actielijnen.

Informatiehuishouding. Zo noemen we de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie.

En die moet op orde zijn.
Zodat iedereen er snel bij kan.
En om de totstandkoming van besluiten te kunnen verantwoorden. 

Helaas krijgt de Rijksdienst dit nog niet altijd voor elkaar.
Hoe dat komt?

Vier redenen:

1. We hebben er te veel op vertrouwd dat alle 120.000 Rijksmedewerkers zelf informatie op orde zouden krijgen en houden. We missen de informatieprofessionals!

2.Door de digitalisering is de hoeveelheid informatie exponentieel gegroeid. En er is te weinig vernietigd.

3. Veel IT- of informatiesystemen sluiten niet op elkaar en de dagelijkse werkpraktijk aan.

4. Er is te weinig sturing op - en naleving van - informatiehuishouding. 

Om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren, is het dus belangrijk dat je voor jouw organisatie deze vier lijnen naloopt:

1. Professionele informatiebeheerders zijn hard nodig. En àlle medewerkers moeten weten wat goede informatiehuishouding betekent in hun dagelijkse werk.

2. Volume en de aard van informatie moeten ook in jouw organisatie in kaart worden gebracht. Wat heb je in huis?

3. Er moeten betere en gebruiksvriendelijkere informatiesystemen komen.

4. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor informatiebeheer moet je samen vaststellen. Stuur daar ook op.

Pas dan werk je écht aan een samenhangende aanpak!

Kijk voor meer informatie op: www.open-overheid.nl