Open op Orde

Het generiek actieplan ‘Open op Orde’ is de basis voor de operatie om de informatiehuishouding van de rijksoverheid te verbeteren en transparanter te maken. Het actieprogramma is het raamwerk op basis waarvan iedere rijksorganisatie voor 1 juli 2021 een eigen actieplan moet maken!

De Rijksoverheid investeert in:

 1. Informatieprofessionals en medewerkers
 2. Werkprocessen
 3. Informatiesystemen
 4. Sturing en naleving

Actieplan Open op Orde

Informatiehuishouding. Zo noemen we de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie.

En die moet op orde zijn.
Zodat iedereen er snel bij kan.
En om de totstandkoming van besluiten te kunnen verantwoorden. 

Helaas krijgt de Rijksdienst dit nog niet altijd voor elkaar.
Hoe dat komt?

Vier redenen:

1. We hebben er te veel op vertrouwd dat alle 120.000 Rijksmedewerkers zelf informatie op orde zouden krijgen en houden. We missen de informatieprofessionals!

2.Door de digitalisering is de hoeveelheid informatie exponentieel gegroeid. En er is te weinig vernietigd.

3. Veel IT- of informatiesystemen sluiten niet op elkaar en de dagelijkse werkpraktijk aan.

4. Er is te weinig sturing op - en naleving van - informatiehuishouding. 

Om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren, is het dus belangrijk dat je voor jouw organisatie deze vier lijnen naloopt:

1. Professionele informatiebeheerders zijn hard nodig. En àlle medewerkers moeten weten wat goede informatiehuishouding betekent in hun dagelijkse werk.

2. Volume en de aard van informatie moeten ook in jouw organisatie in kaart worden gebracht. Wat heb je in huis?

3. Er moeten betere en gebruiksvriendelijkere informatiesystemen komen.

4. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor informatiebeheer moet je samen vaststellen. Stuur daar ook op.

Pas dan werk je écht aan een samenhangende aanpak!

Dien voor 1 juli 2021 een actieplan in om de informatiehuishouding van jouw organisatie te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op: www.openoporde.nl

Activiteiten

Infosessie Open op Orde

Ben jij verantwoordelijk voor het maken van het Actieplan Open op Orde van jouw organisatie? Wil jij je laten inspireren door andere organisaties die al (ver) gevorderd zijn met het maken van het actieplan? Meld je dan snel aan voor een informatiesessie. Hierin delen we altijd voorbeelden van voorlopers en nodigen we je uit om uitdagingen en thema’s die we samen binnen Open op Orde tegenkomen te bespreken.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Workshop Open op Orde

Ben jij verantwoordelijk voor het maken van het Actieplan Open op Orde van jouw organisatie? Tijdens deze werksessie duiken we in de vier actielijnen en de visies die gemaakt zijn voor de uitwerking binnen jouw organisatie. Ook werken we met elkaar aan opzet/ verrijking van jouw actieplan. Hierbij delen we weer enkele goede voorbeelden. Tot slot ontdek je hoe je jouw omgeving slim organiseert zodat je snel en efficiënt tot kwalitatief goed resultaat komt. Kortom een sessie die je niet wilt missen.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Workshop Open op Orde voor SSO's

Wat moet iedere adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de Workshop Open op Orde en doe na afloop de Open op Orde-test. Dán ben ook jij klaar om goed aan de slag te kunnen met informatiehuishouding!

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws