Open op Orde

Met ‘Open op Orde’ gaan we de informatiehuishouding van de Rijksoverheid verbeteren en transparanter maken. Op basis van het generiek actieplan Open op Orde maken rijksorganisaties vóór 1 juli 2021 een eigen verbeterplan. Daarin staat bijvoorbeeld beschreven hoe zij de komende jaren werk gaan maken van betere informatiesystemen en werkprocessen en hoe medewerkers extra ondersteuning krijgen. 

Op deze website vinden informatieprofessionals van de Rijksoverheid meer informatie en handige hulpmiddelen om een eigen actieplan op te stellen.

Vier actielijnen

Een goed functionerende overheid begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. De verandering die nodig is kost tijd, kennis en extra
middelen. Tot en met 2026 wordt daarom een rijksbrede verbeteroperatie uitgevoerd aan de hand van vier actielijnen.

Animatie Actieplan Open op Orde

Informatiehuishouding. Zo noemen we de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie.

En die moet op orde zijn.
Zodat iedereen er snel bij kan.
En om de totstandkoming van besluiten te kunnen verantwoorden. 

Helaas krijgt de Rijksdienst dit nog niet altijd voor elkaar.
Hoe dat komt?

Vier redenen:

1. We hebben er te veel op vertrouwd dat alle 120.000 Rijksmedewerkers zelf informatie op orde zouden krijgen en houden. We missen de informatieprofessionals!

2.Door de digitalisering is de hoeveelheid informatie exponentieel gegroeid. En er is te weinig vernietigd.

3. Veel IT- of informatiesystemen sluiten niet op elkaar en de dagelijkse werkpraktijk aan.

4. Er is te weinig sturing op - en naleving van - informatiehuishouding. 

Om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren, is het dus belangrijk dat je voor jouw organisatie deze vier lijnen naloopt:

1. Professionele informatiebeheerders zijn hard nodig. En àlle medewerkers moeten weten wat goede informatiehuishouding betekent in hun dagelijkse werk.

2. Volume en de aard van informatie moeten ook in jouw organisatie in kaart worden gebracht. Wat heb je in huis?

3. Er moeten betere en gebruiksvriendelijkere informatiesystemen komen.

4. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor informatiebeheer moet je samen vaststellen. Stuur daar ook op.

Pas dan werk je écht aan een samenhangende aanpak!

Dien voor 1 juli 2021 een actieplan in om de informatiehuishouding van jouw organisatie te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op: www.openoporde.nl

Activiteiten

Workshop aanpak nulmeting

Wil jij meer weten over de (opzet van de) nulmeting en ben je benieuwd hoe andere organisaties hun nulmeting aanpakken? Meld je dan snel aan voor deze workshop.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Bijeenkomst Rijksbrede interne communicatie informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

Woensdag 23 juni organiseert RDDI een online informatiebijeenkomst om communicatieadviseurs werkzaam bij de rijksoverheid bij te praten over wat er rijksbreed wordt ontwikkeld en hoe organisaties daar slim gebruik van kunnen maken.

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Workshop Open op Orde voor SSO's

Wat moet iedere adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk?

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Kick-off ontwikkelen centraal opleidingsprogramma

Donderdag 8 juli organiseert RDDI een kick-off over dit thema voor communicatieadviseurs, leerprofessionals en professionals op het gebied van informatiehuishouding. 

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws