Open op Orde: generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid

Het generiek actieplan ‘Open op Orde’ is de basis voor de operatie om de informatiehuishouding van de rijksoverheid te verbeteren en transparanter te maken. Het actieprogramma is het raamwerk op basis waarvan iedere rijksorganisatie voor 1 juli 2021 een eigen actieplan moet maken

Open op Orde betreft een verbeteroperatie op een viertal terreinen:

  1. Capaciteit informatieprofessionals en de rol van medewerkers bij het primaire proces (uitvoering van het dagelijks werk)
  2. Grote hoeveelheid en aard van de informatie: van documenten tot gesprekken en gestructureerde data, zoals e-mails, appberichten en algoritmes
  3. Veelheid en kwaliteit van ICT/informatiesystemen
  4. Sturing en naleving

De rijksorganisaties stellen hun plan volgens deze 4 lijnen op.

Open op Orde illustratie
Het Open op Orde logo, die vanuit de werkgroep is gemaakt voor het generiek actieplan Open op Orde.

Open op Orde voor de rijksonderdelen

Kom naar de kick-off

Kick-off Open op Orde voor de rijksonderdelen: 21 april van 12:30 tot 14:00 (online). Noteer de datum alvast in uw agenda. Het programma en de uitnodiging volgen zo snel mogelijk. Houd onze site www.informatiehuishouding.nl en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online