Woo-verzoek

Burgers hebben recht op informatie van de overheid. Overheidsorganisaties maken informatie daarom zoveel mogelijk openbaar. Daarnaast kan iedereen de overheid altijd om informatie vragen. Dit gebeurt met een Woo-verzoek. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Een Woo-verzoek moet nog steeds binnen vier weken worden afgehandeld. Maar bij een groot of complex verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd. Onder de Wob was dat vier weken.

Een Woo-verzoek behandelen

Er is een Woo-verzoek binnengekomen. Wat gebeurt er dan? En wat moet je doen? Lees de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken. Daarin staat wie wat moet doen als er een Woo-verzoek binnenkomt.