Generieke procesbeschrijving Wob-verzoek

De generieke procesbeschrijving Wob-verzoek is een beschrijving van een standaard werkproces bij Wob-verzoeken die binnen rijksorganisaties gebruikt kan worden. De beschrijving kent een aantal hoofdstappen, substappen en alle onderliggende handelingen die de hoofdstap(pen) en het resultaat hiervan ondersteunen.